Bartoszyce: bez rozprawy w sprawie urzędniczki „na podwójnym gazie”?

2022-12-07 12:30:03(ost. akt: 2022-12-07 12:35:58)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay.com

Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie udzielił odpowiedzi w sprawie oskarżenia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przez jedną z pracownic samorządowych. Złożono wniosek o wyrok bez rozprawy. Poznaliśmy też statystyki skazania za ten rodzaj przestępstwa.
Pisaliśmy o wniesieniu aktu oskarżenia przeciwko 43-latce, która pełni ważną funkcję w jednym z samorządów na terenie powiatu bartoszyckiego. Z wnioskiem o szczegóły sprawy oraz statystykę postępowań związanych z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Odpowiedź wpłynęła 7 grudnia.

W okresie od stycznia do końca września bieżącego roku do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wpłynęło 45 spraw o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. W sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego (w Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie) ogółem osądzono 587 osób za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 i 4 kodeksu karnego). Skazano 540 osób (91,99 proc.).

Karę pozbawienia wolności orzeczono wobec 113 osób, w tym 39 osób z warunkowym zawieszeniem wykonania kary). W tym:
— od 2 do 5 miesięcy: 32 osoby (w tym z warunkowym zawieszeniem wykonania kary wobec 12 osób),
— od 6 miesięcy do 1 roku: 76 osób (w tym z warunkowym zawieszeniem wykonania kary wobec 27 osób),
— powyżej 1 roku do 2 lat: 4 osoby,
— powyżej 2 lat do 5 lat; 1 osoba.

Karę ograniczenia wolności orzeczono wobec 130 osób, w tym:
— do 6 miesięcy wobec 44 osób,
— powyżej 6 miesięcy do 1 roku wobec 67 osób,
— powyżej 1 roku do 2 lat wobec 19 osób.

Karę mieszaną, polegającą częściowo na pozbawieniu wolności oraz częściowo na jej ograniczeniu orzeczono wobec 6 osób.

Jak informuje sędzia Adam Barczak, Rzecznik Prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie prokurator do aktu oskarżenia dołączył wniosek o wydanie wobec kobiety. wyroku skazującego w trybie art. 335 par. 2 Kodeksu postępowania karnego, tj. bez przeprowadzania rozprawy. Nie wyznaczono jeszcze terminu rozpoznania sprawy.

Zgodnie z art. 335 § 2 prokurator może złożyć wniosek bez przeprowadzenia rozprawy w sytuacji, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Wciąż czekamy na stanowisko pracodawcy. Z prośbą o który wystąpiliśmy 1 grudnia.
dar


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5