Koalicja na rzecz kultury w bisztyneckiej bibliotece

2022-11-08 17:00:04(ost. akt: 2022-11-07 17:15:07)

Autor zdjęcia: Andrzej Grabowski

Biblioteka Publiczna w Bisztynku zakończyła pierwszy rok działań w ramach projektu BLISKO na realizację którego pozyskała pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będących w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Warto rozszyfrować skrót BLISKO, bo częściowo wyjaśni to priorytetowe cele projektu. Biblioteka, lokalność, inicjatywy, społeczność, kooperacja, oddolność, a zatem działania jakie biblioteka przeprowadziła musiały być oparte na lokalnym potencjale społecznym, wynikające z potrzeb lokalnych, zrealizowane w partnerstwie z lokalnymi środowiskami i taki właśnie były.
Fot. Andrzej Grabowski

- Wszystkie przedsięwzięcia poprzedzone były szkoleniami pracowników biblioteki i wizytami studyjnymi w wybranych bibliotekach w kraju. Udział w nich przygotował pracowników do wykonania diagnozy społecznej, którą następnie wykonaliśmy - mówi dyrektor Biblioteki Publicznej w Bisztynku Paweł Wołoch.
- Diagnoza obejmowała zarówno potrzeby czytelnicze jak i szeroko rozumiane potrzeby kulturalne – dodaje Paweł Wołoch.
Fot. Andrzej Grabowski

Wszystkie działania projektowe oparte były na literaturze regionalnej, legendach, podaniach przekazach warmińskich, tradycji Warmii.
Fot. Andrzej Grabowski

- Zanim przystąpiliśmy do realizacji działań promowaliśmy nasz projekt w przestrzeni publicznej tworząc choćby instalacje i banery wielkoformatowe promujące czytelnictwo. Zaproponowaliśmy i stworzyliśmy Koalicję dla kultury, w skład której weszli przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, KGW, szkoły, biblioteka szkolna – mówi Paweł Wołoch.
Fot. Andrzej Grabowski

A jakie zrealizowano działania? Pierwsze z nich to „Domowi artyści”.
- Do pokazania swych prac zaprosiliśmy artystów, którzy tworzą w zaciszu domowym, ale niekoniecznie pokazują swe prace szerszej publiczności. Odnaleźliśmy takich rzeźbiarzy, rękodzielników, malarzy, rzemieślników. Czyniliśmy to we współpracy z naszymi seniorami z UTW w Bisztynku – opowiada Paweł Wołoch.
Fot. Andrzej Grabowski

Drugie z działań „O Warmio moja Warmio” realizowane było wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bisztynek. Działanie miało na celu poznanie dorobku kulturowego okolicznych miejscowości. Zorganizowane zostały warsztaty rzeźby z wosku pszczelego, ceramiczne, krawieckie (szycie strojów ludowych i nawiązujących do tradycji warmińskiej), tańców ludowych. Odbyło się to w formie festynu w Unikowie wraz z prezentacjami poszczególnych KGW na zaaranżowanych przez nie stoiskach.
Fot. Andrzej Grabowski

Kolejne z działań „Kultura na ulicy” realizowane było w partnerstwie z harcerzami ze Szczepu ZHP w Bisztynku. To działanie łączy nowe technologie z historią lokalną. Polegało na przygotowaniu gry terenowej z wykorzystaniem QR kodów. Założeniem gry jest odnalezienie ważnych dla historii miejsc i obiektów. To działanie skierowane do dzieci w wieku 6-13 lat oraz młodzieży w wieku 14-23 lat z terenu całej gminy Bisztynek. Gra zbudowana została na bazie zbiorów cyfrowych dotyczących historii lokalnej znajdujących w zasobach biblioteki. To choćby kolekcja archiwalnych, często unikatowych zdjęć z początku XX wieku.
- Wszystkie zrealizowane już działania opierały się na konkretnych pozycjach literatury regionalnej. Były to m.in. książki „Moja Warmia” Edwarda Cyfusa, „Dziedzictwo Warmii. Odkrywamy Warmię na nowo”, „Powiat Biskupiec” – mówi Paweł Wołoch.
Fot. redakcja

Działania w ramach projektu BLISKO nie kończą się, projekt jest dwuletni i w 2023 roku zrealizowane zostaną inicjatywy lokalne, które opracują sami mieszkańcy. Inicjatywy te zostaną sfinansowane ze środków projektu.
Andrzej Grabowski

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5