Kolejna wizyta młodzieży ukraińskiej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach [ZDJĘCIA]

2022-09-26 08:25:11(ost. akt: 2022-09-26 08:27:37)

Autor zdjęcia: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach od 2007 roku współpracuje z trzema ukraińskimi szkołami średnimi w Łucku. Właśnie zrealizowany został kolejny projekt we współpracy z łuckim Liceum Przyrodniczym Nr 7, sfinansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.
Hasło projektu "Jak odnaleźć się w erze endemicznej? Razem zadbajmy o lepsze jutro" nawiązuje do pandemii koronawirusa, ogarniającej cały świat i zmuszającej do izolacji, ograniczenia kontaktów międzyludzkich, niosącej ból i śmierć w nieprzewidywalnych okolicznościach.

Rzeczywistość okazała się jednak bardziej zaskakująca, gdy z chwilą napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym br. okrutna wojna postawiła realizację projektu pod znakiem zapytania, dodając jednocześnie do jego treści nowe elementy.Założenia i cele tegorocznej wymiany młodzieży okazały się ze wszech miar słuszne i spotkały się z akceptacją ze strony ukraińskiej. Zarówno po pandemii, jak i po wojnie, konieczny jest powrót do tradycyjnych relacji międzyludzkich i do nauki w szkole, wyjście z izolacji, zdalnego nauczania, pokonanie trudnych sytuacji. Dlatego postawiliśmy na wspieranie aktywnych postaw obywatelskich poprzez kształtowanie świadomości i podnoszenie kompetencji młodych ludzi w kontekście udziału i zaangażowania w życie społeczne, promocję przedsiębiorczości i wolontariatu, zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego, podnoszenie samooceny uczniów oraz kształtowanie postaw otwartości na świat i ludzi. Wszystko to w ramach ogólnych założeń wymiany, uwzględniających szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu przyszłości stosunków międzynarodowych.

Działania podejmowane w projekcie nastawione były na wzajemne zbliżenie się młodzieży, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu historii oraz we współczesnych relacjach, przełamywanie barier językowych, poznawanie podstaw języka sąsiada, obyczajów, tradycji, kultury, historii i dnia dzisiejszego Polski i Ukrainy.

Po okresie przygotowawczym, 11. września br. młodzież ukraińska przybyła do Bartoszyc. Razem z grupą uczniów ZSP Nr 2 realizowała przez tydzień założenia i zadania projektowe. Młodzi ludzie szybko poznawali się i uczyli współpracy, nawiązywali przyjaźnie, bawili się. Przedstawiali przygotowane prezentacje, wywiady i albumy, dyskutowali na ważne tematy, uczestniczyli w wycieczkach i spotkaniach.

Uczniowie obu grup poznali parki narodowe i rezerwaty w Polsce i Ukrainie, najciekawsze okazy fauny i flory Warmii i Mazur oraz Mierzei Wiślanej. Z wywiadów dowiedzieli się, jak wygląda praca w instytucjach związanych z ochroną środowiska oraz działalność społeczna. Odbyli wycieczkę krajoznawczą, poznając ekosystem Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej, odwiedzili oczyszczalnię ścieków w Krynicy Morskiej i uczestniczyli w sprzątaniu tamtejszej plaży. Spotkali się ze znawcą bursztynu, poznając jego właściwości lecznicze oraz historię na tle zmian geologicznych Mierzei Wiślanej. Wspólnie przygotowali apel na temat ochrony środowiska i ulotki, rozdawane potem okolicznym mieszkańcom.

Po realizacji zadań uczestnicy wymiany spędzali czas aktywnie, organizując rozgrywki sportowe, zabawy rekreacyjne, dyskotekę. Dużo spacerowali i rozmawiali, poznając się coraz lepiej. Stworzyli hymn wymiany młodzieży.

Wielu ciekawych wrażeń dostarczyły wszystkim wycieczki do Gdańska i Gdyni, podczas których, oprócz poznania typowo turystycznych walorów Trójmiasta, młodzież mogła zwiedzić Wodociąg Stary Sobieski, Papugarnię, odbyć rejs statkiem na Westerplatte, wysłuchać koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej i zaliczyć prawdziwą lekcję historii na Okręcie Muzeum ORP "Błyskawica".

Młodzież uczestnicząca w wymianie znacząco podniosła swoją świadomość ekologiczną, zdobyła doświadczenia w zakresie pełnienia roli lidera w społeczeństwie, zrozumiała jaki może mieć wpływ na kształt przyszłego społeczeństwa - aktywnego i opiniotwórczego. Otworzyła się, przynajmniej w jakimś stopniu, na świat i ludzi, zajęła się promocją zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego z dala od komputera. Zrozumiała, że podejmowanie wspólnych działań, zaangażowanie w pracę na rzecz innych, zadbanie o lepsze jutro, chociażby w kontekście stanu ekologicznego środowiska to jest to, czym powinna zająć się młodzież.

Nowe doświadczenia, możliwość obcowania z młodymi ludźmi z innego kraju, a tym bardziej będącego w stanie wojny, dodatkowo wzmocnił w uczniach chęć poznania mentalności rówieśników z Ukrainy. Przebywanie z osobami, które na co dzień mierzą się z okrucieństwem wojny, spowodowało, że młodzież polska stała się bardziej empatyczna, dojrzała i świadoma tego, co dzieje się w świecie. Młodzieńcza radość, zapał, energia, kreatywność, twórczość, chęć zmiany świata na lepsze towarzyszyły wszystkim na każdym etapie realizacji projektu. Postawa młodych ludzi, zaangażowanie w podejmowane wyzwania napawają optymizmem i dodają sił do działania, a w kontekście wojny w Ukrainie mają szczególne znaczenie.
Wniosek jest jeden: młodzież wszędzie jest taka sama, a od ukształtowania jej osobowości, przekazania jej odpowiednich wartości zależy nasze jutro!

żródło: Organizatorzy P-UWM.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5