Zawiązała się koalicja na rzecz kultury w gminie Bisztynek. Będą zmiany i inwestycje

2022-07-05 15:00:00(ost. akt: 2022-07-05 17:41:05)

Autor zdjęcia: Andrzej Grabowski

KULTURA \\\ 29.06 w Pałacu w Galinach przedstawiciele administracji publicznej i liderzy społeczności lokalnej debatowali nad stanem kultury w gminie Bisztynek. Podczas spotkania podpisano też porozumienie w sprawie wsparcia kultury.
W środę 29 czerwca w Galinach odbyła się konferencja zatytułowana „Koalicja dla Kultury - Biblioteka jako Trzecie Miejsce; zaraz po domu i pracy". uczestnicy zapoznali się z projektem wzięli udział w panelu dyskusyjnym oraz warsztatach.
Fot. Andrzej Grabowski

— Naszym pomysłem — mówi Paweł Wołoch, dyrektor Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku — było zebranie wokół instytucji kultury osób,, którym zależy na rozwoju szeroko rozumianej kultury

W konferencji uczestniczyli samorządowcy, dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek, seniorów, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, harcerstwa i OKiAL.
Fot. Andrzej Grabowski

— Nie było wśród dyskutantów nikogo — dodaje Paweł Wołoch — kto stwierdziłby, że szeroko pojęta kultura i czytelnictwo są niepotrzebne. Zastanawialiśmy się wspólnie jak działać, jaką ofertę przedstawić mieszkańcom gminy Bisztynek, aby biblioteka stała się trzecim miejscem (po domu i miejscu pracy) w którym ludzie zechcą spędzić czas.

Konferencja zakończyła się podpisaniem porozumienia.
— Podpisanie koalicji dla kultury jest wartością dodaną do diagnozy potrzeb kulturalnych, szkolenia, warsztatów i dyskusji. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do przyjęcia mecenatu nad kulturą, wspierania jej, poszukiwania środków oraz tworzenia odpowiednich warunków do tego, aby kultura mogła funkcjonować.

— Jakie będzie to miało przełożenie na kulturę w gminie Bisztynek?
— Liczymy na to, że biblioteka stanie się otwarta dla grup, który do tej pory z niej nie korzystają. Chodzi nie tylko o czytelnictwo, ale szeroko rozumianą ofertę kulturalną OKiAL-u. Najważniejsze jest aktywowanie ludzi do działania w kulturze.
Fot. Andrzej Grabowski

— Jest to bardzo ciekawa inicjatywa — mówi burmistrz Bisztynka Marek Dominiak, — w ramach której odbyło się szereg zakończonych debatą spotkań. Warto dodać, że już teraz w gminie dużą wagę przykładamy do kultury. Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć realizację projektu o wartości ponad miliona złotych, wiążąc projekt z środkami, na które aplikowaliśmy w ramach „Nowego Ładu”. Chcemy to skorelować z środkami Nowego Ładu. Ponieważ biblioteka nie ma dochodów własnych, gmina zabezpieczy udział finansowy.
Fot. Łukasz Hołowieszko

Czy konferencja przyczyni się do dalszego rozwoju kultury w gminie Bisztynek? Z pewnością tak, bo już teraz OKiAL jest jedną z najprężniej działających placówek kulturalnych w powiecie bartoszyckim.
red.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5