W Górowie Iławeckim powstała Gminna Rada Seniorów

2022-05-12 15:00:00(ost. akt: 2022-05-18 11:01:35)

Autor zdjęcia: arch. Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim

11.05 w gminie Górowo Iławeckim powołana została Rada Seniorów. Przewodniczącą jednogłośnie wybrano związaną od 30 lat z Kandydami Barbarę Winiarską. Powstanie rady poprzedziły trzymiesięczne przemyślane przygotowania.
Sesję, podczas której powołano Gminną Radę Seniorów w Górowie Iławeckim zainaugurowała przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara, która przybliżyła sylwetki członków Rady Seniorów. Głos zabrali również wicemarszałek Miron Sycz oraz wójt Bożena Olszewska-Świtaj, która nawiązała do idei powołania Rady Seniorów w Górowie Iławeckim.

— W 2013 r. w ustawie o samorządzie gminnym wprowadzono rozwiązanie pozwalające Radom Gmin powoływać, gminne rady seniorów. A ponieważ nasza gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej i chce tworzyć warunki do pobudzania aktywności seniorów, gminna rada seniorów powstała również u nas.
Fot. arch. Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim

Jak informuje Urząd Gminy, odsetek osób po 60 roku życia zwiększył się na przestrzeni ostatnich 20 lat trzykrotnie tj.: z poziomu ok. 6% do blisko 18% populacji. Gminna Rady Seniorów pozwoli skuteczniej przedstawiać potrzeby i oczekiwania osób starszych wobec władz lokalnych, będzie służyć opinią, bogatym doświadczeniem życiowym, wykazywać własną inicjatywę w stosunku do organów gminy.

Radni otrzymali akty powołania, a następnie odbyły się wybory. Przewodniczącą Rady została Pani Barbara Winiarska, wiceprzewodniczącą Anna Urbanowicz, a na sekretarza wybrano Wiesławę Janczarek.

Pani Barbara określa siebie jako młodą seniorkę, ponieważ na emeryturze jest dopiero od niespełna dwóch lat. Do Kandyt przyjechała ponad trzydzieści lat temu… na dwa lata. Pracowała w szkole, pełniąc również funkcję przewodniczącej w Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Fot. arch. Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim

— Rada obdarzyła mnie wielkim zaufaniem — mówi Barbara Winiarska, — ponieważ zostałam wybrana jednogłośnie. Z jednej strony to wspaniałe, jednak z drugiej czuję pewien niepokój, czy sobie poradzę.

Przygotowania do powołania rady trwały około trzy miesiące od przyjęcia uchwały. Założeniem było, aby każde sołectwo miało w niej swoich przedstawicieli. Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim poprzez sołtysów docierało do mieszkańców z terenu gminy. Wpłynęło 15 zgłoszeń i tyle radnych zostało wybranych.

— Jeszcze przed utworzeniem rady — dodaje Barbara Winiarska — mieliśmy szkolenia w Federacji FOSa w Olsztynie. Dowiedzieliśmy się, czym polega działalność rady i jakie są zasady współpracy z Radą Gminy.
Wcześniej Centrum Usług Społecznych przeprowadziło ankietę dedykowaną osobom starszym mieszkającym na terenie gminy Górowo Iławeckie. Badanie pokazało, że seniorzy przede wszystkim chcą być słuchani. Poprzez sołtysów do każdego mieszkańca gminy dotarła informacja o powołaniu rady. Zgłosiło się 15 osób i wszystkie obecnie wchodzą w skład rady.
Przewodnicząca rady zaznacza, że ma w samorządzie gminnym „zielone światło”, pełne poparcie i gotowość współpracy.

— Jakie wyzwania czekają Gminną Radę Seniorów?
— Jedną z trudności jest wykluczenie komunikacyjne. Nasza gmina jest chyba największą w powiecie, jeśli chodzi o powierzchnię. Drogi gminne w większości są w fatalnym stanie, a do niektórych wsi nie ma dobrego dojazdu. Problemem są też niski statut materialny seniorów, czemu gmina przeciwdziała we współpracy z Centrum Usług Społecznych. Ogromną zaletą gminy jest troska o seniorów. Rok temu powstał w Kandytach „Klub Seniora”, a wkrótce kolejny zostanie założyły w Kamińsku.
Fot. arch. Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim

Jakie walory ma Gminna Rada Seniorów? Zapytaliśmy o to jedną z osób, która na co dzień zajmuje się problematyką senioralną w gminie Górowo Iławeckie.
— Trudno jest osobie przed czterdziestką proponować coś seniorom. O wiele większe znaczenie i oddźwięk jest wtedy, kiedy o problemach mówi osoba w podobnym wieku i z podobnymi wyzwaniami. Ważne jest też, że radny jest „człowiekiem stąd”. Dużym plusem jest to, że seniorzy chcą działać. Po drugie mają czas, co jest kluczowe w realizacji i pomysłów, których mają mnóstwo. Często są to osoby mające wsparcie w rodzinie lub samotne, co ułatwia im dzielenie się czasem z innymi. To bardzo samodzielna grupa, której wystarczy dmuchnąć w żagiel.

Zgodnie ze Statutem Rada będzie obradować co najmniej raz na kwartał. Najbliższe spotkanie nowo ukonstytuowanej rady odbędzie się w Klubie Seniora w Kandydatach. Radni zostaną wtedy szczegółowo zapoznani z założeniami polityki senioralnej gminy.
dar

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5