Bartoszyce z budżetem na 2022 rok. Wprowadzono kilka poprawek

2021-12-21 10:45:00(ost. akt: 2022-09-03 09:47:49)
Bartoszyce mają budżet na 2022 r.

Bartoszyce mają budżet na 2022 r.

Autor zdjęcia: Dariusz Dopierała

BUDŻET || Podczas XLVI sesji Rady Miasta Bartoszyce uchwalono budżet na 2022 rok. Zaplanowano ponad 5 mln deficytu, a prognozowany łączny dług wyniesie ponad 39 mln. Dyskutowano o bibliotece, budżecie obywatelskim i stowarzyszeniach.
Otrzymaliśmy z Biura Rady Miasta projekty uchwał, za wyjątkiem uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Przedstawione informacje opierają się na tym, co zostało przedstawione podczas sesji.

Rada Miasta Bartoszyc podczas ostatniej sesji przyjęła budżet na 2022 rok. Zaplanowano w nim dochody w kwocie 109.400.500 zł, wydatki w wysokości 114.598.734 zł oraz deficyt 5.198.234 złotych, który zostanie uzupełniony z kredytu. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie 39.106.600 złotych.

Przyjęcie budżetu nie obyło się bez zaproponowania zmian. Radna Elżbieta Zabłocka wskazała, że nie każdy mógł uczestniczyć w pracach nad budżetem, ponieważ posiedzenia komisji odbywały się trzy dni pod rząd o godzinie 9:00. Radny Tadeusz Azarewicz nie zgodził się z taką opinią twierdząc, że w posiedzeniach komisji uczestniczyły tylko osoby niezainteresowane.

Radny Jarosław Puszko pytał o planowane remonty ulic, gdyż nie każdy ma dostęp do budżetu, a mieszkańcy chcą wiedzieć, które ulice będą remontowane w 2022 roku. Burmistrz Piotr Petrykowski odpowiedział, że trudno jest podać pełną listę, ponieważ woli nie wymieniać inwestycji, by nikt „nie nastawiał się” na remont danej ulicy. Radni o planowanych remontach będą informowani na bieżąco.

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Dubicki dodał, że wszelkie dyskusje powinny odbywać się na posiedzeniach Komisji Programowej i Budżetu. Wniosek został jednak poddany pod głosowanie.

Wzrost dofinansowania dla organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia
Pierwszym punktem spornym był zaplanowany w budżecie wzrost dotowania działalności organizacji pozarządowych. Wioletta Machniewska pytała o wzrost dotowania stowarzyszeń, co jej zdaniem w czasie kryzysu jest niepokojące. Zdaniem radnej organizacje pozarządowe wspierają działania miasta, nie powinny jednak ich wyręczać.

Komisja Programowa i Budżetu zaproponowała wzrost dofinansowania dla organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia o 5 tysięcy złotych (z 45 tys., które były dotychczas). Przewodnicząca Komisji Programowej i Budżetu Lucyna Jędryczka wspomniała, że jest to potrzebne, ponieważ np. w Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach (SION), którego jest przewodniczącą, udziela pomocy około 100 osobom miesięcznie, korzystając np. wypożyczenia łóżka, czy rehabilitacji.

Przypomnijmy, że z pomocy Stacji Socjalnej Joannitów korzysta około 100 rodzin z samych Bartoszyc. Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 listopada burmistrz poinformował, że do końca tego roku Stacja Socjalna Joannitów jest częścią Urzędu Miasta Bartoszyce. Burmistrz Piotr Petrykowski zadał wówczas pytanie, czy w tej sytuacji nie warto wzmocnić rolę stowarzyszeń, w tym właśnie SION?

Radna Wioletta Machniewska wnioskowała o zmniejszenie dotacji na sport kwalifikowany i niekwalifikowany o 50 procent. Wniosek został przez radnych odrzucony.

Wzrost budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej
Radna Elżbieta Zabłocka zwróciła uwagę, że zwiększono budżet na bibliotekę o 50 tysięcy złotych. Ponieważ biblioteka z ul. Ogrodowej zostanie przeniesiona do wyremontowanego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, spowoduje to jednocześnie 50 tys. złotych oszczędności. W tej sytuacji budżet na bibliotekę – zdaniem radnej – wzrośnie o 100 tys. złotych. Dlatego radna wnioskowała o zmniejszenie budżetu o kolejne 50 tysięcy złotych.

Burmistrz Piotr Petrykowski poinformował, że otrzymał zapotrzebowanie na taką kwotę, a 40 tys. złotych (rocznie) przeznaczono na podwyżkę wynagrodzeń. Wzrost funduszy jest również związany z "osuszaniem" budynku po zakończonym remoncie, co zwiększy ogrzewanie.

Za zmniejszeniem budżetu biblioteki o 50 tys. głosowali: Leonard Boiwko, Krystyna Duda, Marek Lidziński, Wioletta Machniewska, Elżbieta Zabłocka.
Za jego odrzuceniem (czyli zachowaniem wzrostu budżetu o 50 tys. złotych) głosowali radni: Joanna Adamczyk, Katarzyna Basak, Tadeusz Azarewicz, Grażyna Baranowska, Witold Darski, Stanisław Dubicki, Lucyna Jędryczka, Urszula Kaczmarek, Ewa Kapusto, Karol Kapuściński, Zbigniew Lipiejko, Janusz Pasjak i Ewa Pisarska.

Wzrost kwoty na budżet obywatelski
Radna Elżbieta Zabłocka złożyła wniosek o zwiększenie budżetu obywatelskiego o kwotę 40 tys., do 100 tysięcy złotych. Burmistrz Piotr Petrykowski zaznaczył, że ponieważ "na wszystkim prawie oszczędzamy", zgadza się na wzrost o 20 tys. złotych (do 80 tys.).
W głosowaniu radni zdecydowali o zwiększenie kwoty do 100 tys. złotych. Za zwiększeniem kwoty do 100 tys.. głosowali radni: Leonard Boiwko, Witold Darski, Krystyna Duda, Karol Kapuściński, Elżbieta Zabłocka, Marek Lidziński, Wioletta Machniewska, Ewa Pisarska, Jarosław Puszko.
Przeciw (czyli za zachowaniem kwoty 60 tys. zł) głosowali: Tadeusz Azarewicz, Stanisław Dubicki, Lucyna Jędryczka, Urszula Kaczmarek, Zbigniew Lipiejko, Ewa Kapusto i Janusz Pasjak.

Sprawy inne
Radni przyjęli m.in. sprawozdanie z „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."

Następnie radni przyjęli roczny „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok."

Radni przyjęli również stanowisko w sprawie stanowczego potępienia bezpardonowych nieludzko eskalowanych ataków hybrydowych na wschodnie granice Rzeczypospolitej Polskiej.
dar

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5