O tym, czym jest patriotyzm piszą mieszkańcy powiatu bartoszyckiego

2021-11-11 09:00:00 (ost. akt: 2021-11-11 09:32:11)

Autor zdjęcia: Dariusz Dopierała

Co to znaczy być dziś patriotą? Pytanie, które powinno być aktualne dla każdego z nas na co dzień.

Patriotyzm to duma


Marta Walos
Fot. archiwum domowe
Marta Walos

Marta Walos, nauczycielka, Bartoszyce:
— Patriotyzm oznacza dla mnie miłość do ojczyzny a także bycie dumnym ze swojego kraju oraz wspieranie go w każdy możliwy sposób i w różnych sytuacjach.

Patriotyzm wynosi się z domu


Barbara Bandachowska
Fot. archiwum domowe
Barbara Bandachowska

Barbara Bandachowska, emeryt (technik ekonomista), Bartoszyce:
— Patriotyzmu nie da się nauczyć, patriotyzm wynosi się z rodzinnego domu. To rola i troska rodziców, którzy swoją postawą i przekazem uwrażliwiają młodego człowieka, który w dorosłym życiu potrafi bez problemu określić swój stosunek względem Ojczyzny. W dzisiejszych czasach bycie patriotą jest dla niektórych bardzo trudne, wielu interpretuje patriotyzm po swojemu. =

Patriotyzm to zaproszenie


Piotr Stapaj
Fot. archiwum domowe
Piotr Stapaj

Piotr Stapaj, Bartoszyce:
— Patriotyzm to jak zaproszenie do mojego domu. Aby każdy zaproszony poznał to co lubię. I przy wspólnym stole móc się cieszyć, że jesteśmy obok siebie.

Patriotyzm to szacunek


Agnieszka Dobrowolska-Śliwińska
Fot. archiwum domowe
Agnieszka Dobrowolska-Śliwińska

Agnieszka Dobrowolska-Śliwińska, nauczycielka, Bartoszyce:
— Współczesny patriota to człowiek, który szanuje przeszłość swojego kraju, pamięta o dokonaniach przodków, ale przede wszystkim ma świadomość swoich obowiązków wobec Ojczyzny. Jednym z ważniejszych zadań, jakie stoją przed patriotą XXI wieku, jest aktywne uczestniczenie w działaniach, które wpływają na dobro Państwa, rozwijają je. Prawdziwy patriota szanuje wszystkich ludzi bez względu na poglądy, przekonania, płeć, religię, orientację seksualną, bo wie, że to właśnie ludzie tworzą nasze Państwo. Dba więc o relacje międzyludzkie, jest empatyczny, a tym samym przyczynia się do tego, że wszyscy mieszkańcy Polski mogą czuć się bezpiecznie, są tolerancyjni, szczęśliwi i dumni z kraju, w którym żyją. Ponadto kultywuje polskie tradycje narodowe, aktywnie i świadomie uczestniczy w wyborach, dba o środowisko naturalne.

Patriotyzm to codzienność


Maria Duchnik
Fot. archiwum domowe
Maria Duchnik

Maria Duchnik, pracowniczka administracji, Bartoszyce:
— Patriotyzmu nauczyło mnie harcerstwo, pozwalając mi świadczyć codziennym życiem o umiłowaniu Ojczyzny. To uczestnictwo w zbiórkach, działalność w harcerstwie dało mi umiejętność zaszczepienia tych ideałów naszym dzieciom. W patriotyzmie nie chodzi o wyśpiewanie Mazurka, choć taki przedszkolak zna go w całości lepiej, niż nie jeden dorosły. Bycie patriotą to bycie dumnym, a nie pysznym z tego, że to Polska jest moja ojczyzną. Świadczenie swoim postępowaniem o miłości do niej, przez zwykła codzienną pracę, bez roszczeniowości i chciwości, bez kombinowania, to bycie sobą dla innych i siebie. Potrzebna jest też wiara, że może być lepiej. Nie tylko narzekanie, że jest źle, ale i działanie choćby przez udział w wyborach.

Patriotyzm to pamięć historii


Brygida Małeć
Fot. archiwum domowe
Brygida Małeć

Brygida Małeć, nauczycielka, Rogóż:
— Jestem zwyczajną kobietą, która kocha swój kraj. Wiem, że należy dbać o pamięć naszej trudnej historii i pielęgnować te wartości, które zawsze odróżniały nas wśród innych narodów. Nasza wiara, tradycja, historia, tożsamość zgodnie z przesłaniem "BÓG, HONOR, OJCZYZNA". Dlatego, bo to prawdziwa rzadkość!
Najważniejsze, by już wśród najmłodszych zaszczepić zainteresowanie tym, co było. Starać się, aby przekaz faktów z przeszłości stał się powodem do dyskusji, analizy zdarzeń i wyciągania wniosków w budowaniu lepszego jutra, naszej przyszłości. Znajomość i zrozumienie historii Polski pozwala budować szacunek do polskich bohaterów, symboli narodowych i miejsc pamięci. Wszystko to stanowi nasz dorobek będący dziedzictwem przekazywanym z dumą następnym pokoleniom.

Patriotyzm to obowiązki wobec Ojczyzny


Witold Darski
Fot. archiwum domowe
Witold Darski

Witold Darski, Emeryt-inż. budownictwa-Poczta Polska S.A., radny, Bartoszyce:
— Najważniejsze w trwaniu w patriotyzmie jest „zachowywać się jak trzeba” w stosunku do i w relacji z naszą Ojczyzną – Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Wszędzie gdzie jesteśmy i gdzie publicznie funkcjonujemy trzeba postępować zgodnie z Racją Stanu – Bycia Polakiem broniącym „Matki – Ojczyzny Naszej”. Tego nas uczył Święty Papież Jan Paweł II. Jego wszystkie przekazy do rodaków musimy zawsze mieć w sercu i Ich dochowywać w każdym kroku na Naszej polskiej ziemi. Mieć szacunek do Tych co walczyli o Niepodległą, do historii, którą pisali własnym życiem –prześladowaniami i krwią to Święty obowiązek wobec Ojczyzny. Niektórym, często wybrańcom Narodu tego brakuje i to dotyka zdrady przesłania świętej dla Polski triady: BÓG-HONOR-OJCZYZNA.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5