Czy Urząd Miasta Bartoszyce obowiązują terminy ustawowe? Milczenie w sprawie ptaków

2021-10-15 11:40:00 (ost. akt: 2021-10-22 09:14:39)
Rada Miasta dokonała zmian w budżecie

Rada Miasta dokonała zmian w budżecie

Autor zdjęcia: Dariusz Dopierała

Powracamy do sprawy "Szklanej pułapki", którą dla ptaków stanowią szyby BOSiR. Od dyrektora placówki wiemy, że w tym roku nie ma środków na taką inwestycję. Jednak zastanawiające jest, dlaczego Urząd Miasta w Bartoszycach w tej sprawie milczy.
Pisaliśmy o stanowisku, jakie zajął w tej sprawie dyrektor BOSiR Norbert Gromulski. W rozmowie pojawiło się zdanie:
"[red.]
— Marek Bebłot wysłał swoje pismo w 2019 roku. Więc był czas na przygotowanie budżetu.
[Norbert Gromulski]
— Tamto pismo do mnie nie dotarło. Dowiedziałem się o problemie dopiero w tym roku.

Pomimo upływu dwóch lat od dnia wysłania maila, jego treść do BOSIR nie dotarła. Dlaczego w tej sprawie Urząd Miasta w Bartoszycach milczy? 27 września przez profil zaufany ePUAP wysłaliśmy do Urzędu Miasta w Bartoszycach.

Ponownie proszę o udzielenie odpowiedzi na maila z dn. środa, 8 wrzesień 2021 9:39:50
(..) Wnoszę o zajęcie stanowiska wobec:
- wiadomości mailowej wysłanej przez Marka Bebłota w dn. : środa, 8 wrzesień 2021 9:10:58
- artykułu opublikowanego 2021-09-08: Ptaki giną na szybach BOSIR w Bartoszycach. Co na to Urząd Miasta?
- artykułu opublikowanego 2021-09-25: Czas oczekiwania na odpowiedź mierzony liczbą ptasich istnień.
"

Tego samego dnia, w oparciu o prawo prasowe i w uzupełnieniu do poprzedniego pisma prosiliśmy o odpowiedź na dodatkowe pytania:
"1. Jakie działania podjął Urząd Miasta w sprawie
— pisma wysłanego przez Marka Bebłota w 2018 roku?
— pisma wysłanego przez Marka Bebłota 8 września 2021 roku?
— pisma wysłanego przeze mnie z redakcji w dn. 08.09 ?
"

Do dziś (15. października) nie otrzymaliśmy odpowiedzi. O podobnej sytuacji poinformował nas Marek Bebłot. 28. września napisał pismo do UM i podpisał je elektronicznie. Do BOSIR nie dotarło również pismo wysłane przez Marka Bebłota do Urzędu Miasta dwa lata temu.

Co mówi prawo?
Organ obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, czyli w terminie krótszym niż wyznaczony. Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, co do zasady nie później, niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. W przypadku niemożności udzielenia informacji w powyższym terminie, możliwe jest jednak wyznaczenie nowego terminu, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Inna sytuacja występuje, kiedy prosimy o zajecie stanowiska w danej sprawie. W tym przypadku odpowiedź jest dobrą wolą urzędu. W tej sprawie tej dobrej woli urzędników po prostu nie ma.

dar


Od autora: W tej sprawie warto rozdzielić dwa tematy. Jednym jest uzasadnienie i koszt zabezpieczenia szyb na budynku BOSiR.
Drugim jest konsekwentna cisza w tej sprawie ze strony Urzędu Miasta w Bartoszycach. Dwa lata oczekiwania na odpowiedź na pismo ornitologa (jej brak uzasadniono niewłaściwą formą przesłania pisma). Brak przekazania pisma z Urzędu Miasta do BOSiR. Brak odpowiedzi w ustawowym terminie na pismo ornitologa (złożone 28 września). Brak odpowiedzi na pismo i pytania złożone przez redakcję (27. września).

Zapraszamy do udziału w poniższych sondach. Czekamy na Wasze głosy do końca października.

Rozmowy z innymi szczeblami samorządów. Który z samorządowców z pow. bartoszyckiego potrafi porozumieć się z innymi samorządami dla dobra mieszkańców?
Który z samorządowców z pow. bartoszyckiego potrafi porozumieć się z innymi samorządami dla dobra mieszkańców?
Andrzej Dycha, wójt Bartoszyc
33.51%
Bożena Olszewska-Świtaj, wójt Górowa Iławeckiego
1.89%
Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola
5.14%
Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego
2.7%
Jan Zbigniew Nadolny, starosta pow. Bartoszyckiego
3.78%
Marek Dominiak, burmistrz Bisztynka
5.95%
Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc
47.03%

Skuteczność (pozytywna) w działaniu. Który z samorządowców z pow. bartoszyckiego jest skuteczny w swoich działaniach?
Który z samorządowców z pow. bartoszyckiego jest skuteczny w swoich działaniach?
Andrzej Dycha, wójt Bartoszyc
33.54%
Bożena Olszewska-Świtaj, wójt Górowa Iławeckiego
2.22%
Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola
5.38%
Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego
2.85%
Jan Zbigniew Nadolny, starosta pow. Bartoszyckiego
3.48%
Marek Dominiak, burmistrz Bisztynka
5.7%
Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc
46.84%

Czy samorządowcy nas słyszą? Który z samorządowców z pow. bartoszyckiego reaguje na indywidualne sprawy mieszkańców?
Który z samorządowców z pow. bartoszyckiego reaguje na indywidualne sprawy mieszkańców?
Andrzej Dycha, wójt Bartoszyc
31.79%
Bożena Olszewska-Świtaj, wójt Górowa Iławeckiego
1.85%
Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola
3.7%
Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego
2.16%
Jan Zbigniew Nadolny, starosta pow. Bartoszyckiego
2.16%
Marek Dominiak, burmistrz Bisztynka
5.86%
Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc
52.47%2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5