Dąbrowa i Lipniki. Dwa pożary

2021-07-29 13:45:00 (ost. akt: 2021-07-29 13:47:14)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay.com

BEZPIECZEŃSTWO || W środę 28 lipca wieczorem dwukrotnie jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń. Jedno ze zdarzeń było związane z naruszeniem Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o odpadach
W miejscowości Lipniki (gm. Górowo Iławeckie) palił się samochód. Na miejscu zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęte było wnętrze pojazdu. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz ugaszeniu pożaru za pomocą piany gaśniczej. Następnie odłączono akumulator. Przyczyny pożaru nie zostały jeszcze ustalone. W akcji uczestniczyły we zastępy OSP w Kamińsku i Kandytach.

Fot. Osp Kamińsk

Strażacy byli też zadysponowani do palących się balotów z sianem. Pożar został ugaszony jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Z meldunku wynika, że właściciel posesji wypalał pozostałości roślinne.
Przypominamy, że wypalanie pozostałości roślinnych jest zabronione.

Fot. Osp Kamińsk

Ustawa o ochronie przyrody
art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Ustawa o odpadach
art. 31
7. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Fot. Osp Kamińsk

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny
Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

dar

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5