Przejazd maszyn rolniczych. Sprawa ma ciąg dalszy

2021-07-29 11:55:00 (ost. akt: 2021-08-02 18:07:40)

Autor zdjęcia: czytelnik

Pisaliśmy o krawężnikach, które uszkodziła jedna z maszyn, jadących w kolumnie. Otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź z KPP w Bartoszycach. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że właściciel pojazdu, który uszkodził krawężniki pokryje koszt ich naprawy.
Po tym, jak jedna z maszyn rolniczych uszkodziła krawężniki na ul. Bema w Bartoszycach sprawa nabrała biegu. Jak informuje asp. Marta Kabelis Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach sprawą przejazdu maszyn rolniczych ul. Bema w Bartoszycach i uszkodzonych w jego wyniku krawężników zajmuje się zespół, ds. wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie mają na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Straty w mieniu poniesione w wyniku przejazdu maszyną wolnobieżną pokrywane są przez rolnika, który zgodne z art. 44. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

W tym przypadku prawdopodobnie doszło też do innych naruszeń. Przejazd kolumny większej niż 5 pojazdów wymaga zgłoszenia i uzyskania zezwolenia ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Reguluje to Art. 64 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: "ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, (…)." Z naszych informacji wynika, że nie wystąpiono o odpowiednie zezwolenie.

Kamera monitoringu miejskiego umieszczona jest na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ul. Gdańskiej z ul. Bema. W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o wykroczenie sporządzony zostanie wniosek do Urzędu Miasta Bartoszyce o udostępnienie zapisu z monitoringu.

dar

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5