Co dzieje się w sprawie znalezienia właściciela padliny?

2021-07-09 10:40:00 (ost. akt: 2021-07-14 16:37:13)
Jedno ze zwierząt miało kolczyk, który pozwolił ustalić właściciela stada

Jedno ze zwierząt miało kolczyk, który pozwolił ustalić właściciela stada

Autor zdjęcia: Dariusz Dopierała

Trwa postępowanie w sprawie zwierząt podrzuconych na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce. Nadal trwają działania wyjaśniające prowadzone przez KPP w Lidzbarku Warmińskim. PIW przeprowadził w gospodarstwie kontrolę.
Sprawie martwych zwierząt przyglądamy się nadal (lista tekstów zamieściliśmy na końcu artykułu) dzięki czemu otrzymaliśmy ze służb weterynaryjnych w Lidzbarku Warmińskim odpowiedź na kolejne pismo w sprawie porzuconej padliny.

Fot. Nadleśnictwo Bartoszyce

W komunikacie czytamy:
„Podczas czynności uprzątania zwłok zwierząt, bezpośrednio pośród szczątków znaleziono kolczyk bydła z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia. Numer identyfikacyjny zwierzęcia został udostępniony PLW w Lidzbarku Warmińskim przez Nadleśnictwo Bartoszyce. Sprawdzono numer identyfikacyjny w Centralnej Bazie Danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Wynikało z niej, iż zwierzę oznakowane przedmiotowym numerem urodziło się i przebywa w zarejestrowanej w ARiMR siedzibie stada położonej na terenie powiatu olsztyńskiego (nie zgłoszono jego padnięcia). Niezwłocznie, tj. tego samego dnia, zawiadomiono o tym właściwy miejscowo organ, tj. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie.”


Zapytaliśmy Martę Hinc, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim o wyjaśnienie procedury zgładzania śmierci zwierzęcia.
— W uproszczeniu: w przypadku, gdy zwierzę padnie, hodowca ma obowiązek wezwać odpowiedni podmiot, który odbiera zwłoki i przewozi do firmy utylizacyjnej. Równocześnie, hodowca ma obowiązek zgłosić do ARiMR padnięcie zwierzęcia wraz z podaniem firmy, która dokonuje utylizacji. Firma utylizacyjna zgłasza do ARiMR tzw. unieszkodliwienie zwłok zwierząt. Te dwa zdarzenia, tj. padnięcie zgłoszone przez hodowcę i unieszkodliwienie zwłok zgłoszone przez firmę utylizacyjną, muszą być kompatybilne. Utylizacja zwierząt gospodarskich jest w dużym stopniu dofinansowywana z budżetu państwa po to, aby nie porzucać zwłok zwierząt.

Czaszki oraz inne szczątki martwych zwierząt są zarówno na terenie Nadleśnictwa, jak i prywatnej łące
Fot. Dariusz Dopierała
Czaszki oraz inne szczątki martwych zwierząt są zarówno na terenie Nadleśnictwa, jak i prywatnej łące

— Jak wyglądało Pani postępowanie w omawianej sprawie?
— Po otrzymaniu informacji o numerze kolczyka bydła, który odnaleziono wśród szczątków zwierząt, sprawdziłam w CBD ARiMR przedmiotowy numer. Wynikało z tego, iż zwierzę żyje i przebywa w siedzibie stada na terenie powiatu olsztyńskiego. Z oczywistych względów w CBD ARiMR nie było zgłoszenia jego padnięcia, ani faktu utylizacji, ponieważ hodowca, o czym już wiadomo, rażąco uchybił swoim obowiązkom spychając padłe zwierzęta do bagna. Tego samego dnia przesłałam do PLW w Olsztynie pełną informację na ten temat, wraz z kopiami korespondencji z Nadleśnictwa Bartoszyce. Jak zaznaczyłam wcześniej, to PLW w Olsztynie nadzoruje gospodarstwo pochodzenia pod względem ochrony zdrowia zwierząt, dobrostanu, identyfikacji i rejestracji czy prawidłowego postępowania z tzw. ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, tj. między innymi zwłokami zwierząt.

Wśród szczątków zwierząt są widoczne m.in. rogi oraz odcień rasy (czerwona)
Fot. Dariusz Dopierała
Wśród szczątków zwierząt są widoczne m.in. rogi oraz odcień rasy (czerwona)

Na zgłoszenie zareagował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie. Jak czytamy w otrzymanym piśmie „na podstawie numeru znalezionego kolczyka ustalono właściciela zwierzęcia. Okazał się nim jeden z hodowców, u których inspekcja weterynaryjna przeprowadziła kontrolę w dniu 12 maja 2021 roku. Kontrole te zakończyły się nałożeniem grzywien w postaci mandatów karnych.”
Zaplanowane są dalsze kontrole sprawdzające u wspomnianego hodowcy
.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu . który prowadzi m.in. ewidencję obowiązkowej utylizacji padłych zwierząt nie posiada żadnej korespondencji w przedmiotowej sprawie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która prowadzi ewidencję zwierząt hodowlanych od narodzin, do ich padnięcia poinformowała, informuje, że nie ma wiedzy w omawianej sprawie.

Czaszki oraz inne szczątki martwych zwierząt są zarówno na terenie Nadleśnictwa, jak i prywatnej łące
Fot. Dariusz Dopierała
Czaszki oraz inne szczątki martwych zwierząt są zarówno na terenie Nadleśnictwa, jak i prywatnej łące

Z kolei Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim nadal prowadzi czynności wyjaśniające. Zdaniem Policji sprawcy nie ustalono, choć jak wynika z informacji od pozostałych służb, zidentyfikowano i ukarano mandatem karnym właściciela stada.


Dariusz Dopierała


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5