Zarząd Powiatu Bartoszyckiego otrzymał absolutorium za 2020 rok

2021-07-01 07:30:00 (ost. akt: 2021-07-07 14:37:06)
Zarząd Powiatu Bartoszyckiego otrzymał absolutorium za 2020 rok

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego otrzymał absolutorium za 2020 rok

Autor zdjęcia: Darek Dopierała

SAMORZĄD || We wtorek 29 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna rady powiatu bartoszyckiego. W sesji wzięło udział 15 radnych, dwóch było nieobecnych. Sesja była poświęcona przede wszystkim udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu.
W sprawie udzielenia wotum zaufania ZA głosowało 11 radnych, czterech się wstrzymało, żaden radny nie głosował przeciw. Od głosu wstrzymali się: Grzegorz Mucha, Mirosław Olejnik, Piotr Sebastian Stapaj oraz Ryszard Zduniuk. Tak samo głosowano w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.

Jan Zbigniew Nadolny, starosta powiatu bartoszyckiego
Fot. Grzegorz Kwakszys
Jan Zbigniew Nadolny, starosta powiatu bartoszyckiego

O komentarz poprosiliśmy starostę, Jana Zbigniewa Nadolnego.
— Absolutorium polega na tym — mówi starosta bartoszycki, — że udziela się go Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu, a bardziej upolitycznione jest wotum zaufania. Budżet został wykonany prawidłowo, uzyskaliśmy dwie pozytywne opinie regionalnej izby obrachunkowej, dlatego nie mogło być innej decyzji. Dlatego nie rozumiem czterech osób które wstrzymały się od głosu. Wstrzymali się radni koalicji Obywatelskiej, chociaż jedna osoba z klubu była za udzielenie wotum zaufania i absolutorium.

— Co było największym wyzwaniem, a co największym sukcesem ubiegłego roku?
— To oczywiste, że była nim pandemia we wszystkich jej przejawach. Bardzo mnie cieszy, że nasz szpital funkcjonował normalnie na tyle, na ile pozwalały na to okoliczności i przepisy. To ogromny sukces, na który złożył się wysiłek lekarzy i pielęgniarek, innych pracowników i dyrekcji szpitala.

— Jak wygląda sytuacja w oświacie? Pamiętamy, że na początku kadencji było to największe wyzwanie stojące przed powiatem.
— Jeżeli chodzi o oświatę, to z naszych wyliczeń wynika, że subwencja przeznaczona na oświatę jest za niska. Będziemy to analizować. Szacujemy, że 2023 roku w powiecie bartoszyckim będziemy mieli około 270 uczniów absolwentów szkół podstawowych, natomiast miejsc w szkołach ponadpodstawowych mamy na dużo więcej. Prawdopodobnie 20% absolwentów wyjedzie uczyć się w innych miastach. Jesienią będziemy zastanawiać się nad tym, co zrobić w tej sytuacji. Będzie to okres przejściowy, po którym w ciągu 2-3 lat prawdopodobnie sytuacja wróci do normy. Przez ten czas trzeba jednak funkcjonowanie szkół finansować.

Fot. Grzegorz Kwakszys

Udzielenie wotum zaufania i absolutorium skomentował również Przewodniczący Rady Powiatu Lech Darski:
— Uzyskanie absolutorium przez Zarząd Powiatu oznacza, że budżet za ubiegły rok został zrealizowany. Zarówno opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewizyjnej były pozytywne.
— Jak podsumuje Pan rok, którego dotyczyło absolutorium?
— Przede wszystkim był to rok pandemii, która spowodowała wiele trudności i problemów. Wielkim wyzwaniem było, więc zarządzanie naszym szpitalem, który jest największym pracodawcą w powiecie. Zarządzający szpitalem stanęli na wysokości zadania i to jest bardzo istotne. Powstał oddział covidowy, a pozostałe oddziały nie przerwały swojej standardowej pracy. Pomimo wyzwania, jakim był covid-19 szpital funkcjonował tak jak należy i jeszcze się rozwijał. Kontrakt z NFZ-em został wypełniony i jest to naprawdę wielki sukces. Pracował na niego nie tylko dyrektor szpitala, ale cały personel placówki, jak i Zarząd Powiatu i Rada Społeczna do Spraw Szpitala. Realizowaliśmy również liczne inwestycje drogowe w powiecie. Na podkreślenie zasługuje też to, że nasze szkoły, mimo pracy zdalnej też dały radę stawić czoła pandemii. Wszystkim, którzy pracowali nad realizacją budżetu w 2020 roku składam wielkie podziękowanie, a szczególnie pani skarbnik Teresie Śliwczyńskiej.

— Dziękuję za rozmowę.
dar

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5