Zwycięska "Elizka" to innowacyjna szkoła

2021-06-17 09:00:00(ost. akt: 2021-06-19 19:05:39)
ZSP nr 2 w Bartoszycach zdobyła I miejsce w rankingu "Zwolnieni z Teorii"

ZSP nr 2 w Bartoszycach zdobyła I miejsce w rankingu "Zwolnieni z Teorii"

Autor zdjęcia: Katarzyna Zagajewska-Sycz

I miejsce w ogólnopolskim rankingu 277 szkół to ogromny sukces bartoszyckiej szkoły. Od pięciu lat zaangażowani uczniowie biorą udział w Olimpiadzie Projektów Społecznych "Zwolnieni z Teorii". Wspierają ich w tym nauczyciele, którzy stawiają na otwartość i innowacyjny model edukacji.
Rozmawiam z Katarzyną Zagajewską – Sycz, polonistką w ZSP nr 2 w Bartoszycach.

— Jaka jest pani rola w programie Zwolnieni z Teorii?
— Jestem nauczycielem wspierającym, tutorem, który nie wyręcza uczniów w ich działaniach, ale ukierunkowuje i pomaga w realizowaniu projektów społecznych.

ZSP nr 2 w Bartoszycach
Fot. Przemek Gościniecki
ZSP nr 2 w Bartoszycach

— Na czym polega realizowanie projektów społecznych?
— Przede wszystkim na tym, że młodzież uczy się poprzez działanie na rzecz innych. Taki cel przyświeca olimpiadzie, która jest jedyną ogólnopolską praktyczną olimpiadą .Uczniowie sami wybierają tematy, które leżą w kręgu ich zainteresowania, diagnozują problemy społeczne i próbują je rozwiązać. Jeżeli jest to zbiórka na rzecz chorego chłopca, to organizują różnego rodzaju akcje, żeby zebrać pieniądze na leczenie. Jeżeli jest to zbiórka charytatywna na rzecz schroniska, to poszukują partnerów i sponsorów. Część projektów ma na celu oddziaływać na świadomość społeczną, poszerzać ją w jakimś zakresie. Młodzież nawiązuje współpracę ze szkołami z miasta czy powiatu i uświadamia młodszych np. na temat edukacji seksualnej, tolerancji, czy akceptacji. Młodzi ludzie są doskonałymi obserwatorami rzeczywistości i na tej podstawie diagnozują problemy. Od początku do końca działają samodzielnie. Inicjują, planują, realizują i podsumowują swoje działania.

Jestem nauczycielem wspierającym - mówi Katarzyna Zagajewska- Sycz
Fot. arch. domowe
Jestem nauczycielem wspierającym - mówi Katarzyna Zagajewska- Sycz

— Proszę opowiedzieć o idei projektu.
— Fundację "Zwolnionych z Teorii" założyli ludzie, którzy studiowali za granicą. Zaobserwowali, że tam funkcjonuje model działań praktycznych, a nie zdobywania wiedzy teoretycznej. Wróciwszy po studiach do kraju, założyli w Warszawie fundację i postanowili mieć wpływ na zmiany w polskiej edukacji. Dzięki nim powstał juz duży zespół nauczycieli i szkół świadomych tego, że trzeba wyposażać młodych ludzi w takie kompetencje, które pozwolą im odważnie wkroczyć w przyszłość.

96 uczniów Elizki celebruję sukces
Fot. Katarzyna Zagajewska-Sycz
96 uczniów Elizki celebruję sukces

— Czy ma Pani doświadczenie z uczniami, którzy z projektu i ze szkoły wyszli na rynek pracy?
— Dwóch absolwentów naszej szkoły, którzy jako pierwsi realizowali projekt z ogromnym sukcesem, zdobywając nagrodę "Złotego Wilka" za jeden z najlepszych projektów w Polsce, dzisiaj pracuje w fundacji "Zwolnionych z Teorii". Zauważyli potrzebę zmian w szkolnictwie i w świadomości społeczności szkolnych. Teraz pracują na ich rzecz, jednocześnie studiując na Uniwersytecie Warszawskim. Wielu absolwentów docenia działania projektowe, które pomogły im z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy.

— W materiałach prasowych pojawia się termin „ranking szkół dbających o dobrostan młodzieży w lockdownie”. Co to oznacza?
— Kiedy ocenialiśmy efektywność naszych projektów okazało się, że młodzież wykazała się naprawdę dużym zaangażowaniem. I tu pojawił się pewien paradoks. To co, w ocenie uczniów stanowiło ogromny problem w zdalnym nauczaniu - czyli ograniczenie relacji rówieśniczych- w kontekście olimpiady nabrało pozytywnego znaczenia. Wydarzenia publiczne on-line, zespołowe dyskusje poza czasem lekcyjnym pogłębiły te relacje i z pewnością wpłynęły na dobrostan uczniów. Tym bardziej, że ciążyła na nich odpowiedzialność rozliczenia się z zaplanowanych zadań na platformie "Zwolnionych z Teorii" jako narzędzia oceny. Nie potrzebujemy zatem książek i zeszytów - to również stanowi o innowacyjności przedsięwzięć projektowych.O Bartoszycach posłuchacie w 38 minucie filmu.

— Jakie umiejętności uczniowie zdobywają realizując projekty?
— Umiejętności, które są potrzebne w życiu : m.in. współpraca zespołowa, umiejętność komunikowania się, wspólnego rozwiązywania problemów, szukania kompromisów oraz oceniania efektywności swoich działań i naprawiania błędów. Moim zdaniem, te kompetencje przyszłości, powinniśmy kształtować od najniższego szczebla edukacji.

— Można te umiejętności zawrzeć w jednym pojęciu?
— Myślę, że elastyczność, czyli umiejętność dostosowania się do płynnej rzeczywistości, w której obecnie żyjemy. Wymaga to przystosowania się do nagłych, nieprzewidzianych sytuacji i odpowiedniego reagowania na nie. Do tego potrzebne są kreatywność i pomysłowość. Uważam, że młodzi ludzie mają ogromny potencjał, jednak trzeba go umiejętnie wykorzystać.

— Na czym polega sukces bartoszyckiej "Elizki"?
— Stawiamy na otwartość i wszechstronny rozwój młodzieży. Działamy, więc jesteśmy-ta parafraza mogłaby stanowić dewizę szkoły. Wiedza, którą uczniowie zdobywają staje się fundamentem ich różnorodnych działań.

Dariusz Dopierała

Wielki sukces bartoszyckiej
Fot. Zwolnieni z Teorii
Wielki sukces bartoszyckiej "Elizki"!

Akcje, które w ramach tegorocznej edycji projektu „Zwolnieni z Teorii” realizowali Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach:
— KsawcioSuperhero– II TES g/ II LOCg – zbiórka charytatywna na rzecz chorego chłopca
— Świat na Kółkach – II LOA- wykluczenie niepełnosprawnych
— Naucz latać! – II TES p- relacje rodzic-dziecko
— Sprzątaj Świat od Najmłodszych Lat! – II LOB- ochrona środowiska
— Pomocna Paka dla Futrzaka – II TES p-zbiórka charytatywna na rzecz zwierząt w schronisku
— Zbij szybę! – II LOA- ochrona dzieci i zwierząt pozostawianych w samochodach
— DOBRZE PLANUJĘ, ŻYWNOŚCI NIE MARNUJĘ – II TES p-racjonalne gospodarowanie żywnością
— Pies dla człowieka, człowiek dla psa – II LOB- szacunek do zwierząt
— AKCJA AKCEPTACJA-TOLERANCJA – II LOA- wykluczenie społeczne, akceptacja, tolerancja
— SMA – razem możemy więcej – II TES g- zbiórka charytatywna na rzecz chorego chłopca
— Healthylifestyle– II LOA – racjonalne odżywianie, zdrowy styl życia
— ALIENacJA. Nie jesteś dla nas obcy!-II LOB -wykluczenie społeczne i akceptacja
— RobimyRuchy– II TES p -wykluczenie społeczne więźniów
— Co ludzie powiedzą? – II LOB-wykluczenie społeczne i samoakceptacja
— Na bok telefony, na przód rowery –II TES p- fonoholizm i aktywność fizyczna
— (NIE)widzialna depresja – II LOA – problem depresji i akceptacji
— Zombie Land – II LOB- przyczyny i skutki zażywania substancji psychoaktywnych
— SEXI-AKCJA – II LOA- edukacja seksualna

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5