Mechatronicy z Bartoszyc w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

2021-06-11 08:00:00 (ost. akt: 2021-06-11 10:22:05)

Autor zdjęcia: Zbigniew Murawski

Za nami finał ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, która odbyła się w Koszalinie. Uczniowie Technikum Mechatronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach uzyskali tytuł finalisty olimpiady.
Finał ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w roku szkolnym 2020/2021 odbył się w Koszalinie w dniach 28-30 maja. Głównym organizatorem tej olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów a sponsorem strategicznym KGHM Polska Miedź. Honorowy patronat objął Urząd Patentowy RP.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i związana jest z tematyką innowacyjności oraz prawem własności przemysłowej. Ma charakter naukowy, techniczny, badawczy, konstruktywny i aktywizuje uczniów do twórczego myślenia.

Fot. Zbigniew Murawski

W finalne olimpiady wzięło udział 28 drużyn (3-osobowych) z całego kraju – laureaci etapów okręgowych. Okręg warmińsko-mazurski reprezentowała drużyna w składzie: Wiktor Broniek, Dominik Bartnicki i Krzysztof Klimek - uczniowie Technikum Mechatronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach. Wszystkich naszych zawodników przygotowywał mgr inż. Zbigniew Murawski.

Fot. Zbigniew Murawski

Finał olimpiady składał się z 3 etapów. Najpierw przeprowadzony został etap pisemny z prawa własności przemysłowej, historii wynalazków, ochrony prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz innowacyjności w przemyśle.

Fot. Zbigniew Murawski

W drugim etapie olimpiady uczniowie mieli do rozwiązania cztery zadania praktyczne z tej tematyki, w tym – rozwiązywanie zagadnień prawnych związanych z ochroną prawną wynalazków, prawem autorskim. Trzeciego dnia olimpiady w Koszalinie odbył się etap ustny. W międzyczasie, w ramach rekreacji organizator finału - II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego – zapewnił wycieczkę do Kołobrzegu oraz rejs statkiem po Morzu Bałtyckim.

Fot. Zbigniew Murawski

Po raz kolejny udział naszych uczniów w zawodach zakończył się pełnym sukcesem – wszyscy uzyskali tytuł finalisty olimpiady! Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości honorowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną. A wiąże się to z tym, że nasi finaliści zwolnieni są z egzaminów pisemnych potwierdzających poszczególne kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik (uzyskują wyniki 100%) oraz przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną na wyższe uczelnie.
Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!

Zbigniew Murawski

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5