Rozpoczęte odbiory na DW Kandyty - Piasek

2021-04-14 16:00:00 (ost. akt: 2021-04-16 15:29:04)
Rondo na modernizowanym odcinku DW512

Rondo na modernizowanym odcinku DW512

Autor zdjęcia: Inżynier Kontraktu: Sweco

Modernizacja drogi 512 jest bardzo wyczekiwaną inwestycją. Radny Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego Marcin Kazimierczuk opublikował pismo, w którym wskazuje na opóźnienie prac. Sprawdzamy u źródeł, jak wygląda sytuacja.
— Trudno mówić o opóźnieniu – mówi Magdalena Skorupka-Kaczmarek odpowiadająca za media relations grupy NDI, wykonawcy inwestycji. – Jakiekolwiek przedłużenie, jest kwestią odbiorów zakończonych odcinków inwestycji. Obecnie odbiory są w toku i po ich zakończeniu odcinek od skrzyżowania na Kandyty do skrzyżowania na Piasek zostanie oddany do użytku.
Roboty zostały zakończone, a obecnie trwają odbiory. Nie można więc mówić o jakimkolwiek opóźnieniu inwestycji. Rozpoczęcie odbiorów odbyło się zgodnie z terminem.

W tym momencie termin odbioru zależy od inwestora.
— Odcinek od miejscowości Piasek do Bartoszyc od 17 marca jest wyłączony z ruchu tranzytowego. Mieszkańcy mogą dojechać do swojej posesji. Jak wygląda obecnie ruch na tej drodze?
— Drogą mogą poruszać się tylko mieszkańcy, natomiast nie może odbywać się ruch tranzytowy.

— Co to oznacza?
— Mieszkańcy, którzy mieszkają na danej drodze mogą dojechać do swojej posesji. Drogą nie mogą jeździć swobodnie inni kierowcy, którzy powinni jeździć zalecanymi objazdami.

O sytuację zapytaliśmy Martę Kuprian, rzecznika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
— Jaki termin zakończenia inwestycji i odbioru zapisano w harmonogramie?
— Zamawiający przewidział w kontrakcie odbiór całości ukończonego zakresu, a nie odbiór poszczególnych odcinków drogi. Zgodnie z zapisami umownymi, zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na wrzesień 2021 roku. Nie jest jednak wykluczony odbiór ukończonej części robót. Aby jednak było to możliwe, muszą być ukończone roboty wymagane kontraktem, zaliczone próby końcowe oraz zgłoszona przez inżyniera gotowość do odbioru a następnie wystawione Świadectwo przejęcia. Do tego czasu Zamawiający nie ma prawa użytkować żadnej części robót.

— Od czego zależy termin oddania drogi do użytkowania?
— Należy wskazać, że zakończenie robót budowlanych nie jest tożsame z oddaniem odcinka drogi dla ruchu. Po zakończeniu robót Zarządca drogi składa wniosek o pozwolenie na użytkowanie drogi. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest warunkiem niezbędnym, do oddania drogi do użytkowania.

— Czy odbiory już się rozpoczęły?
— W przypadku odcinka DW512 od skrzyżowania na Kandyty do skrzyżowania na Piasek, w połowie marca rozpoczęła się procedura odbiorowa a także czynności związane z przeprowadzeniem prób. Wykonawca robót przygotowuje natomiast dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

— Jest szansa na oddanie drogi w najbliższym czasie?
— Wszystkie strony kontraktu czynią starania, aby w możliwe najkrótszym czasie przedmiotowy odcinek został oddany do użytkowania, jednak nastąpi to po zrealizowaniu wszystkich wyżej opisanych czynności. Określenie daty oddania do użytkowania wymienionego odcinka na chwilę obecną jest niemożliwe.

— Jak obecnie wygląda organizacja ruchu na odcinku Bartoszyce – Górowo Iławeckie?
— Jeśli chodzi o organizację ruchu, nadal obowiązuje czasowa organizacja, wprowadzona na czas budowy, która dopuszcza ruch lokalny mieszkańców miejscowości zlokalizowanych na tym odcinku. Po zakończeniu procedury odbiorowej odcinka Worławki – Górowo Iławeckie – Piasek włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz udostępnieniem dla ruchu ogólnego, dla ruchu tranzytowego będą obowiązywały objazdy zgodnie z czasowymi projektami organizacji ruchu. Wynika to z faktu, że odcinki Pieniężno – Worławki (skrzyżowanie w kierunku Kandyt) oraz Piasek - Bartoszyce zamknięte są dla ruchu z wyjątkiem przypadków przewidzianych w czasowej organizacji ruchu (ruch lokalny). Dla odcinka Piasek – Bartoszyce, wprowadzony objazd przez Bezledy ma ograniczenia tonażowe.

— Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dariusz Dopierała


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5