I Ty możesz mieć wpływ na cele miast sieci Cittaslow

2021-03-03 20:34:02 (ost. akt: 2021-03-03 20:37:53)
Zachęcam, aby ten dokument nie był dokumentem dla dokumentu. Ja akurat ten kwestionariusz wypełniłam i warto. Chodzi o to, aby ten dokument żył. (…)” - tak o ankiecie dotyczącej koncepcji rozwoju strategicznego miast sieci Cittaslow podczas sesji Rady Miasta Bartoszyc mówiła Katarzyna Basak.
Badanie opinii mieszkańców związane jest z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską dotyczącą polityki spójności., a co za tym idzie, pozyskaniem finansowania na realizację projektów.

Swoje pomysły mieszkańcy mogą wyrazić w pięciu zakresach:

Bardziej inteligentna Europa (innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza),
Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa (m.in promowanie odnawialnych źródeł energii, wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej),
Lepiej połączona Europa (rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej sieci TEN-T, wspieranie mobilności transgranicznej i miejskiej),
Europa o silniejszym wymiarze społecznym (poprawa skuteczności rynków pracy, poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie, zapewnienie równego dostęĻu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, tym POZ),
Europa bliżej obywateli (wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich, wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich).

Projekty mieszkańców powinny zawierać konkretne rozwiązania (propozycje działań i ich przewidywane rezultaty). Jeśli koncepcja pasuje więcej niż do jednego segmentu, powinna być dopasowana do tego, który najlepiej ją opisuje.

Mieszkańcy powiatu mają możliwość złożenia ankiet w sekretariatach urzędu miast/gmin. Dokumenty można wysyłać również pocztą, na adres sekretariatu stowarzyszenia miast Cittaslow (ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn).

RM

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5