Liczba nauczycieli chętnych do szczepienia rośnie.

2021-02-14 13:13:26 (ost. akt: 2021-02-15 12:00:40)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Zgłosiło się ponad czterysta osób uprawnionych do szczepienia nauczycieli. Liczba chętnych będzie się zwiększać.
Od poniedziałku 8 lutego do środy trwały zapisy nauczycieli na szczepienia COVID-19. Chętni zgłaszali się do swoich pracodawców, czyli dyrektorów szkół, a w przypadku opiekunek dziecięcych, które opiekują się dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia do Urzędu Miasta. Następnie dane były wpisywane do Systemu Informacji Oświatowej.

Jak informuje Małgorzata Jadczak zatępca ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach szczepienia odbędą się w bartoszyckim szpitalu, który ma status placówki węzłowej. Na listach przekazanych placówce jest ponad 400 osób, przy czym nadal wpływają zgłoszenia.
Jest to związane z decyzją Rady Medycznej, która zmieniła ws. szczepionki firmy AstraZeneca, Od 15 lutego na szczepienia przeciw Covid-19 rejestracja będzie skierowana do pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Potrwa ona do 18 lutego br., do końca dni,

Dotychczas w powiecie bartoszyckim zaszczepiono dziewięćdziesiąt osób z grupy upoważnionych.

Przypomnijmy, że w grupie upoważnionych są:
– kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.
– nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
– nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
– nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
– nauczyciele wychowania przedszkolnego,
– opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej,
– osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
– osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
– pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 15 stycznia rejestracją na szczepienia będą objęci również:
- nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni;
- nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia.

Dariusz Dopierała

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5