Trójstronne spojrzenie w lepszą przyszłość

2018-10-18 09:26:19 (ost. akt: 2018-10-18 09:30:25)

Autor zdjęcia: archiwum ZSP nr 2 w Bartoszycach

W dniach 15 – 22.09.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach przebywała grupa młodzieży z Ukrainy i Białorusi, która wspólnie z uczniami tej szkoły realizowała projekt pod nazwą: „Rzeczy małe tworzą oblicze naszego świata – od ekologii do aktywnych postaw obywatelskich”.
Podstawowym celem projektu było kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich poprzez podejmowanie różnorodnych działań prospołecznych, proekologicznych, przedsiębiorczych, a także wolontariackich.

Pierwsza część projektu przebiegała w Bartoszycach, natomiast druga – w Krynicy Morskiej.

Punktem wyjścia była realizacja zadań proekologicznych, gdyż one najlepiej odzwierciedlają stan środowiska, w którym żyjemy, a jednocześnie pozwalają młodym ludziom zdobyć nowe doświadczenia w budowaniu społeczeństwa kreatywnego i opiniotwórczego.

Wyeliminowanie obojętności społeczeństwa względem problemu ochrony środowiska, realizowane w międzynarodowej grupie młodzieży poprzez szereg różnorodnych działań, przyniosło oczekiwane rezultaty i znalazło przełożenie na inne dziedziny życia młodzieży.

Poważne założenia projektu urozmaicone zostały elementami rekreacyjno – sportowymi, kulturalnymi, krajoznawczymi, w efekcie czego wspólny pobyt uczniów z Ukrainy, Białorusi i Polski dostarczył uczestnikom wymiany mnóstwa wrażeń i z pewnością na długo utkwi im w pamięci.

Promocja postaw proekologicznych realizowana była w różny sposób. Młodzież przygotowała prezentacje na temat Parków Narodowych i Rezerwatów w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, wskazała na osobliwości przyrodnicze swoich najbliższych okolic, sfotografowała pomniki przyrody charakterystyczne dla tych miejsc, uczestniczyła w spotkaniach ze specjalistami ds. ochrony środowiska w powiecie bartoszyckim, a także w Krynicy Morskiej.

Swoją wiedzę na temat fauny i flory naszych okolic młodzież mogła skonfrontować podczas pobytu w Nadleśnictwie Bartoszyce, gdzie leśniczy leśnictwa „Czarny las” w Galinach, pan Paweł Ulaniuk, w sposób ciekawy i obrazowy, zapoznał uczestników wymiany z najciekawszymi okazami przyrody warmińskiej. Unikatowe gatunki roślin uczestnicy projektu obejrzeli na terenie przypałacowego ogrodu również w tejże miejscowości.

O ciekawych, wielowiekowych zmianach zachodzących w przyrodzie Mierzei Wiślanej opowiedział uczniom pasjonat tego tematu, rdzenny mieszkaniec tamtejszych ziem, który pokazał również tajemnicze zakątki tego skrawka ziemi położonego między Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską.

Zwierzęta były oczywiście tematem przewodnim podczas zwiedzania ZOO w Oliwie.

W trakcie wędrówek wzdłuż plaży młodzież zorganizowała cleaning action, aby w ten sposób dać wyraz swojej chęci oczyszczania środowiska.Jedną z form walki człowieka o zachowanie pierwotnego stanu środowiska jest budowa oczyszczalni ścieków. Z działalnością jednej z nich uczestnicy wymiany zapoznali się w Krynicy Morskiej.

Rozrywkową formą podejścia do tematu ekologii był konkurs „Ekomody”, Uświadamianiem społeczeństwa na temat konieczności ochrony środowiska były stworzone przez uczniów i rozdawane przechodniom w Bartoszycach ulotki oraz apel, zamieszczony na stronie internetowej ZSP nr 2.

Rozpoczynając od ekologii, młodzież przeszła do zagadnień aktywności obywatelskiej, roli lidera w grupie, umiejętności współpracy, przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Uczestnicy wymiany podczas spotkania z Samorządem Szkolnym ZSP nr 2 wymieniali się uwagami, spostrzeżeniami na temat funkcjonowania samorządów szkolnych w zaprzyjaźnionych szkołach, demokracji w szkole, wolontariatu, aktywności obywatelskiej, przedsiębiorczości.

Wielu ciekawych uwag i pozytywnych emocji dostarczyło im spotkanie z Komendantem Hufca ZHP w Bartoszycach panem Pawłem Wołochem, który w sposób zajmujący mówił o potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Aktywność i kreatywność uczniów z Ukrainy, Białorusi i Polski znalazła swoje odzwierciedlenie również w trakcie gier i zabaw, nauki języka sąsiada, twórczego rozwiązywania problemów.

Poważne założenia projektu nie przyćmiły jednak młodzieńczego entuzjazmu, radości, chęci zmieniania świata na lepsze. Optymizm, humor, muzyka i śpiew towarzyszyły realizacji projektu na każdym jego etapie.

Poza realizacją zadań typowo tematycznych uczestnicy wymiany zwiedzili były Areszt Śledczy w Bartoszycach, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Skwer Kościuszki w Gdyni, Starówkę Gdańską, wysłuchali koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej, zorganizowali rekreacyjną grę terenową, pływali kajakami, bawili się przy ognisku i na dyskotekach, uczestniczyli w zajęciach sportowych na plaży.

Atmosfera towarzysząca międzynarodowemu spotkaniu młodzieży, optymizm młodych ludzi, emanowanie silną energią, pozwalają nam wierzyć, iż naprawdę „Rzeczy małe tworzą oblicze naszego świata….” i jest to z pewnością początek rzeczy wielkich, lepszych, pozytywnych… .

Danuta Groth, Mirosław Sawicki


Czytaj e-wydanie

Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: Podziel się informacją:

">kliknij

Źródło: Artykuł internauty

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5