Warsztaty najciekawszych wsi w Polsce odbyły się w Galinach

2017-04-09 07:59:22(ost. akt: 2017-04-09 08:08:56)

Autor zdjęcia: Urząd Gminy Bartoszyce

Galiny pretendują do Sieci Najciekawszych Wsi. To ogólnopolski projekt, który ma sposobem na zachowanie najcenniejszych wsi pod względem walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców.
Gmina Bartoszyce włączyła się w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce w styczniu 2015 r. Z listy 100 ciekawych wsi w kraju, zespół ekspertów wytypował Galiny do grupy 50 miejscowości, które stanowiły początek tworzenia listy miejscowości ważnych dla zachowania wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

Wytypowane miejscowości poddano wizualizacji i ocenie przez ekspertów. Galiny przeszły pozytywnie ocenę uzyskując 68,25 punktów, plasując się na wysokim 8 miejscu.

Kolejnym krokiem było podpisanie porozumienia między Jadwigą Gut - wójtem Gminy Bartoszyce a Polską Siecią Odnowy i Rozwoju Wsi, a tym wyrażenie chęci dalszych działań na rzecz współtworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.

Współpraca zaowocowała przystąpieniem do kolejnego projektu polegającego na sporządzeniu (pod okiem ekspertów) planu działania mającego na celu określenie możliwych do realizacji przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność turystyczną Galin.

W minioną środę (5 kwietnia 2017 r.) w Galinach odbyły się warsztaty, których organizatorem był Referat Spraw Społecznych, Promocji i Pozyskiwania środków pozabudżetowych Urzędu Gminy w Bartoszycach.

W organizację warsztatów włączył się Pałac i Folwark Galiny, który zapewnił uczestnikom nowoczesną salę konferencyjną, bufet kawowy oraz obiad będący prezentacją wyśmienitych lokalnych smaków.

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w procesie kształtowania przestrzeni wsi, akcentowania jej atrakcyjności przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa. Spotkanie było kolejnym etapem w procesie tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi.

W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy i przedstawiciele organizacji działających w Galinach oraz przedstawiciele wsi, które podobnie jak Galiny pretendują do sieci. Byli to reprezentanci wsi Głotowo z gminy Dobre Miasto (woj. warmińsko – mazurskie) oraz wsi Spycimierz z gminy Uniejów (woj. łódzkie).

Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej Bogusław Miluski – zastępca wójta Gminy Bartoszyce przywitał uczestników oraz opowiedział o działaniach podejmowanych przez gminę Bartoszyce w procesie tworzenia sieci.

Podkreślił, że to aktywność i zaangażowanie mieszkańców sprawia, że Galiny są atrakcyjne i przyjazne turyście, co zostało docenione przez grono eksperckie. Przybyli goście dzięki prezentacji Sylwii Jończyk - podinspektora Urzędu Gminy Bartoszyce i Marcina Przybysza – sołtysa Galin, radnego Powiatu Bartoszyckiego i niekwestionowanego lidera wsi, poznali historię miejscowości oraz aktualne zasoby.

Po części teoretycznej zaproszono uczestników na spacer, podczas którego uczestnicy podzieleni na grupy tematyczne spoglądali na wieś pod kątem: ukształtowania i wizerunku ogólnego, przestrzeni publicznej, walorów wsi w ujęciu potrzeb turysty, systemu informacji wizualnej oraz zieleni we wsi.

Po powrocie rozpoczęto 2 część spotkania, której moderatorami byli dr Konrad Czapiewski oraz dr Edyta Regulska, pracownicy naukowi Instytuty Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Pod ich okiem, każda z grup określała po 3 pozytywy w kontekście przypisanego tematu oraz po 3 negatywy.

Następnie nawiązano dyskusję na temat spostrzeżeń ekspertów oraz gości.

- Z relacji pozytywów i negatywów widać, że istnieje interakcja pomiędzy pałacem i folwarkiem a pozostałą częścią miejscowości, że mieszkańcy, organizacje i instytucje w Galinach współpracują, a ich działania są skoordynowane, co pozytywnie wpływa na wizerunek wsi - podkreślał dr Konrad Czapiewski.

Natomiast dr Edyta Regulska zwracała uwagę na niezwykły, przyjazny klimat Galin, zarówno w kontekście miejsca pobytu, jak i ludzi. Dzięki obserwacji osób spoza gminy mogliśmy dowiedzieć się o co należy dbać, co jest piękne i zachwycające w Galinach, a co należy jeszcze poprawić, czy udoskonalić.

Wypracowane wnioski będą niezwykle cennym materiałem do aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Galiny. Mamy nadzieję, że dzięki staraniom mieszkańców i gminy Bartoszyce, Galiny otrzymają certyfikat przynależności do Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.

Sylwa Jończyk


Czytaj e-wydanie

Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: Podziel się informacją:

">kliknij

Źródło: Artykuł internauty

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5