IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2024

2024-06-07 10:39:51(ost. akt: 2024-06-07 10:45:29)

Autor zdjęcia: GO

Część praktyczna:
Miejsce spotkania: Gospodarstwo Pana Rafała Ciechanowicza w Janikowie
10:00 – 10:45 Omówienie demonstracji nr I – pszenica ozima, w gospodarstwie Pana Rafała Ciechanowicza
w Janikowie, charakterystyka demonstracji – Agnieszka Kobryń, Doradca WMODR
10:45 – 11:30 Omówienie demonstracji nr II – pszenżyto ozime, w gospodarstwie Pana Daniela Stankiewicza w Janikowie, charakterystyka demonstracji – Edward Lesiak, Doradca WMODR
Analiza ekspercka demonstracji polowych - Ekspert: dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB

Część teoretyczna:
Miejsce spotkania: Restauracja „Róża Wiatrów” w Górowie Iławeckim, ul. Kardynała Wyszyńskiego 36
12:00 – 12:15 Powitanie gości – Czesława Orłowska- Staniszewska, Kierownik ZD w Bartoszycach
12:15 – 12:30 Oficjalne rozpoczęcie spotkania w powiecie bartoszyckim – Dyrekcja WMODR
z siedzibą w Olsztynie
12:30 – 12:45 Prelekcja: Działalność Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
w województwie warmińsko – mazurskim – Magdalena Zielińska, Broker SIR
12:45 – 13:00 Wystąpienie przedstawiciela ELEWARR Sp. z o. o. – Krajowa Grupa Spożywcza S.A.
13:00 – 14:00 Wykład: „Koszty i opłacalność produkcji roślin paszowych w gospodarstwach rolnych” – dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
14:00 – 14:25 Szkolenie dot. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie zakończone konkursem wiedzy – przedstawiciel PT KRUS w Lidzbarku Warmińskim
14:25 – 15:25 Obiad
15:25 Część dyskusyjna i podsumowanie wydarzenia – Czesława Orłowska- Staniszewska, Kierownik ZD w Bartoszycach

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5