Powołano Powiatową Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

2024-02-27 14:30:00(ost. akt: 2024-02-27 14:46:01)

Autor zdjęcia: materiały starostwa powiatowego

Zarządzeniem Starosty Bartoszyckiego powołana została Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bartoszyckiego.
W skład Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bartoszyckiego wchodzą: Agnieszka Gorzycka – Przewodnicząca Rady, przedstawicielka Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie; Ewelina Ledwińska - Zastępca Przewodniczącej, przedstawicielka Gminy Bisztynek; Renata Kołaszewska - przedstawicielka Powiatu Bartoszyckiego; Lucyna Jędryczka - przedstawicielka Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych „ SION” w Bartoszycach oraz Piotr Baczewski - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim.

Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi.
Do zakresu ich działania należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
Rada może: powoływać ekspertów; zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad i zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.
Kadencja rady trwa 4 lata.
Źródło: Starostwo powiatowe

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5