Bezrobocie w powiecie nadal wysokie

2019-08-26 12:00:00(ost. akt: 2019-08-26 12:29:17)
Zdjęcie jest jedynie ilustracją do treści

Zdjęcie jest jedynie ilustracją do treści

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Ogólnopolskie statystyki pokazują, że coraz mniej osób pozostaje bez pracy. Co prawda bezrobocie spada też na terenie powiatu węgorzewskiego, lecz w porównaniu ze średnią krajową nadal jest wysokie i przekracza 10 procent.
Według informacji służb prasowych wojewody warmińsko-mazurskiego począwszy od 1991 roku, wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski. Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu 5,2 procent i w porównaniu do czerwca spadła o 0,1 punktu procentowego. Wstępne dane pokazują, że liczba bezrobotnych w końcu lipca br. wyniosła 869,3 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca br. spadła o 7,8 tys. osób. Oznacza to spadek o 0,9 proc. Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2018-lipiec 2018) spadek ten wynosił odpowiednio 6,1 tys. osób i 0,6 proc. Według przedstawicieli rządu spadek w bieżącym roku był zatem silniejszy.

— Lipiec był kolejnym dobrym miesiącem na rynku pracy — poinformowała minister Bożena Borys-Szopa. — Spadek liczby bezrobotnych odnotowaliśmy w 14 województwach, jednak najsilniejsze procentowe zanotowano w województwach: lubuskim – o 2,9 proc., śląskim – o 2,5 proc., zachodniopomorski - o 1,9 proc. oraz pomorskim i warmińsko-mazurskim – w obu o 1,4 proc.
Jak podkreśliła szefowa MRPiPS, pod koniec lipca br. liczba bezrobotnych była o 92,5 tys. niższa niż przed rokiem w tym samym czasie. To spadek o 9,6 proc. w porównaniu do lipca 2018 r.
— To bardzo dobry wynik i świetna wiadomość. Począwszy od 1991 roku, wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski – zaznaczyła Borys-Szopa.

W lipcu br. wzrosła też liczba miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy. Wyniosła ona według wstępnych danych 118,6 tys. – o 15,5 tys. oraz 15 proc. więcej niż w czerwcu. Spadek bezrobocia zanotowano również wśród mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Z danych tutejszego Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na koniec czerwca stopa bezrobocia była niższa w porównaniu z majem o 1,1 procent. Jednak liczba mieszkańców, którzy nie podejmują pracy jest nadal wysoka, wynosi 12,3 procent, przy 8,8 procentach w województwie warmińsko-mazurskim i 5,3 w całym kraju.

W lipcu zarejestrowano 138 nowych bezrobotnych (62 kobiety). Wśród nowo wpisanych do ewidencji - 23 osoby zewidencjonowano po raz pierwszy, a 115 bezrobotnych rejestrowało się po raz kolejny. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, 661 osób nie miało prawa do pobierania zasiłku, co stanowi 82,1 procent ogółu zewidencjonowanych w badanym okresie. Jednocześnie do urzędu pracy wpłynęły 44 oferty pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Z zakładów należących do sektora publicznego zgłoszono 14 wolnych miejsc pracy.
(raz)2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5