Nowe 500 plus. Rodzicu, nie przegap terminów składania wniosków!

2019-06-27 10:00:00(ost. akt: 2019-06-26 10:08:47)
To ważna informacja dla wszystkich rodziców. Od lipca rządowa pomoc w wychowaniu dzieci będzie przysługiwała na każde dziecko w rodzinie, a nie jak do tej pory – tylko na drugie i kolejne. Wnioski można składać od 1 lipca.
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku na mocy przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wszedł w życie Program Rodzina 500 plus. „Program, polegający na częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, wypłacanych w formie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde uprawnione dziecko” — podały służby prasowe wojewody warmińsko-mazurskiego.

Również Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie poinformował, że od 1 lipca 2019 roku zmieniają się przepisy prawne ustalające prawo do świadczenia wychowawczego. Od tego dnia tzw. 500 plus będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

— Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 roku na dziecko, to matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny dziecka lub dyrektor Domu Pomocy Społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej) musi złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku — zastrzega Ewa Wysocka z M-GOPS. — Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do końca września 2019 roku gwarantuje wnioskodawcy wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 w wersji papierowej przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 roku.

— Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą dostępne w siedzibie MGOPS w Węgorzewie w godzinach pracy od połowy lipca 2019 roku lub na stronie internetowej www.mgopswegorzewo.pl w zakładce „Świadczenie Wychowawcze” — informuje przedstawicielka ośrodka.

Dodatkowe informacje na temat zmian dotyczących świadczenia wychowawczego można uzyskać w Budynku II w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w pokoju nr 1 (parter) w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod nr. telefonu 87 420 93 50. W okresie od wejścia w życie Programu Rodzina 500 plus do dzisiaj w województwie warmińsko-mazurskim wypłacono łącznie 2.989.730.816 zł na realizację ponad 5.716.850 świadczeń dla ponad 175 tys. uprawnionych dzieci.

Średnio co miesiąc 64 świadczenia wypłacane są w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług co stanowi 0,04 procent wypłacanych miesięcznie świadczeń wychowawczych. W okresie od kwietnia 2016 roku do końca maja 2019 roku wydano 362.044 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 330.853 decyzji, przyznających prawo do świadczenia.
(raz)


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5