dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy Wiadomości i artykuły