Gmina Jedwabno otrzymała dotację na pomoc kotom w ramach konkursu "Podaj łapę"

2023-07-28 08:50:07(ost. akt: 2023-07-28 05:55:26)

Autor zdjęcia: Freepik

Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak podpisał umowę, której przedmiotem jest udzielenie Gminie Jedwabno przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w ramach konkursu "Podaj łapę" w 2023 roku. Jest to forma dotacji celowej w kwocie 5000 zł na zadanie pn. "Z kotem na pomoc kotom z terenu Gminy Jedwabno".
Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomności zwierząt domowych, leczenie i poprawa ich dobrostanu, a także podnoszenie świadomości mieszkańców województwa w zakresie opieki nad zwierzętami.
Całkowita wartość zadania wynosi 10000 zł.

Środki z zadania zostaną przeznaczone na poszczególne działania:
1) zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących oraz kotów posiadających właścicieli,
2) leczenie kotów wolno żyjących bez hospitalizacji (pierwsza pomoc),
3) zakup karmy dla kotów wolnożyjących.

Mieszkańcy gminy Jedwabno poprzez pozyskane przez gminę środki będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji swoich kotów oraz kotów wolnożyjących. Program ma na celu zmniejszenie liczby niechcianych, porzucanych i bezdomnych zwierząt w naszej gminie.

Prosimy opiekunów „społecznych” o współprace z Gmina Jedwabno przy wyłapywaniu kotów wolnożyjących w celu ich sterylizacji/kastracji.
W sprawach realizacji projektu prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Jedwabnie tel. 89 621 30 45 wew. 20

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5