Znęcał się nad 86-letnią matką

2021-07-21 10:43:12 (ost. akt: 2021-07-21 10:50:16)
Niebieska karta

Niebieska karta

Autor zdjęcia: policja

Znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem ściganym z urzędu. W takich sytuacjach Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć „Niebieską Kartę”. Tak też było w przypadku 63-latka, który znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką. Sprawca przemocy domowej wszczynał awantury, wyzywał, krytykował, poniżał, uderzał i groził 86-latce pozbawieniem życia.
Pod koniec ubiegłego tygodnia, szczycieńscy policjanci zostali powiadomienie, że w jednym z mieszkań położonych na terenie miasta dochodzi do przemocy domowej.

Z relacji pokrzywdzonej 86-latki wynikało, że syn znęca się nad nią od grudnia 2020 roku. 63-latek miał wszczynać awantury, podczas których wyzywał matkę słowami wulgarnymi, poniżał, krytykował, zakłócał spoczynek nocny, uderzał i groził pozbawieniem życia.

Obecni na miejscu interwencji funkcjonariusze podjęli decyzję o uruchomieniu w rodzinie Procedury Niebieskiej Karty i zatrzymaniu sprawcy przemocy domowej. 86-latka udręczona postępowaniem syna, złożyła zawiadomienie o popełnionym przez niego przestępstwie. Na podstawie przedstawionych 63-latkowi zarzutów oraz zebranego przez szczycieńskich śledczych materiałów dowodowych, prokurator zadecydował o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem. Ponadto zakazał kontaktowania się z pokrzywdzoną i zobowiązał go do powstrzymania się od spożywania alkoholu.

Przypomnijmy, że z punktu widzenia prawa, przemoc w rodzinie to przestępstwo. Artykuł 207 kodeksu karnego „mówi”:
Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 – 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5