Bezławki: cmentarz jak tajemniczy ogród

2013-09-11 20:11:07(ost. akt: 2017-09-20 15:24:38)

Autor zdjęcia: Igor Hrywna

Przykościelny cmentarz? Raczej jakiś tajemniczy ogród. Jak przystało na miejsce z legendy o świętym Graalu.
Bezławki (niem. Bäslack)to malutka wioska położona 5 kilometrów od Świętej Lipki. Stoi tam XIV-wieczny krzyżacki zamek, któremu później dostawiono wieżę i zrobiono z niego kościół. Na zamku w latach 1402-1404 mieszkał litewski książe Świdrygiełło. To on miał przywieżć do Bezławek świętego Graala.

Zamek zamieniono na kościół w 1513 roku. Z czasem wokół kościoła założono cmentarz. Wiodła do niego furta z zachowaną częśćiowo do dzisiaj inskrypcją w języku niemieckim z fragmenetem pierwszego listu św. Pawła do Tesaloniczan.

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.

Do dzisiaj zachowały się dwa groby z lat 70tych ubiegłego wieku i jedna żeliwna tablica nagrobna. Cały dziedziniec spowija barwinek pod którym można czasem zobaczyć resztki jakiegoś pomnika...

Kościół od 1583 roku służył miejscowym ewangelikom. Ostatni z nich zmarli i zostali pochowani na przykościelnym cmentarzu w końcu lat 70tych. W 1984 roku świątynie przejęli katolicy...

Igor Hrywna


Inne mazurskie cmentarze2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5