Ostrykół: drewniany kościół

Autor zdjęcia: Urząd Gminy Prostki

Ostrykół to wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Prostki. Wieś założona została w 1338 r. Podczas najazdu tatarskiego hetmana Gosiewskiego w 1656 wieś została doszczętnie spalona
W Ostrymkole warto zobaczyć kościół, który przed 1945 rokiem należał do wspólnoty ewangelickiej. Wzniesiony w 1667 roku. Jest to świątynia drewniana, trzynawowa, z nawą główną dość szeroką i dwiema bocznymi, utworzonymi przez filary podtrzymujące balkony.

W prezbiterium znajduje się ołtarz barokowy z 1683r. W jego nawie umieszczono krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa z 1839 r. Przy ołtarzu znajdują się dwie figury aniołów: stojącego i w locie, a po ich bokach dwa mosiężne świeczniki z XVII w. Charakterystyczne są też kręcone kolumienki w ołtarzu, posiadające kapitele korynckie Szczególnie cenne są empory wbudowane w tym kościele po obu stronach nawy. Całe prezbiterium oddzielone jest od reszty kościoła drewnianymi balustradami.
W kościele znajdują się dziesięciogłosowe organy z 1799 r. Na chórze jest zabytkowe poroże jelenia.
2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5