Jakimi maseczkami powinno się zasłaniać usta i nos?
Tylko medyczne, to one zapewniają największe bezpieczeństwo.
24.6%
Zarówno medyczne, jak i bawełniane.
20.63%
Wszystkie formy zasłaniania ust i nosa powinny być dopuszczone. Również kominy i przyłbice.
54.76%
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD