Jak oceniasz działalnośc burmistrza Olecka?
Bardzo dobrze
9%
Dobrze
7%
Źle
11%
Bardzo źle
73%