"Chcemy zmienić wizerunek pomocy społecznej"

2014-11-07 08:37:02 (ost. akt: 2014-11-07 08:39:41)
Teresa Nowacka przecina wstęgę, podczas otwarcia nowej siedziby GOPS w Pieckach

Teresa Nowacka przecina wstęgę, podczas otwarcia nowej siedziby GOPS w Pieckach

Autor zdjęcia: Paweł Krasowski

W Pieckach otwarto nową siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. O nowej lokalizacji i usługach ośrodka rozmawiamy z kierownikiem GOPS - Teresą Nowacką.
- Dlaczego zdecydowano się zmienić dotychczasową lokalizację GOPS?
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, zadania wynikające z ustawy o funduszu alimentacyjnym, świadczeniach rodzinnych, oraz z innych rządowych programów. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy również obowiązek tworzenia placówek wsparcia dziennego typu świetlice, a ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązek powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych i realizację programów ochrony ofiar przed przemocą. Od wielu lat Ośrodek koordynuje realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób dotkniętych problemem uzależnień. Do realizacji tych wszystkich zadań potrzebne są pomieszczenia nie tylko biurowe, ale także pomieszczenia do prowadzenia szkoleń, spotkań i szeroko pojętej pracy socjalnej. Na decyzję o potrzebie zmiany siedziby Ośrodka miał również wpływ stan techniczny budynku w którym mieścił się Ośrodek oraz brak dostosowania pomieszczeń pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Te wszystkie argumenty spowodowały, że w 2011 r. władze samorządowe podjęły decyzje o pozyskaniu dodatkowych funduszy z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w Pieckach pod potrzeby GOPS.

- Czy w związku z nową siedzibą GOPS rozszerzył swój zakres usług?
- Tak, dzięki zmianie siedziby mamy możliwość rozszerzenia oferty świadczonych usług dla mieszkańców. Przede wszystkim chcemy zmienić wizerunek pomocy społecznej, która kojarzy się głównie z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń. Przygotowywana przez MPiPS nowa ustawa o pomocy społecznej ma zreformować system pomocy społecznej oraz przeformułować podejście do podopiecznych stawiając na indywidualne podejście do osób wymagających wsparcia i zachęcanie ich do aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów - we współpracy z instytucjami i pracownikami socjalnymi. Nowy system polegać więc będzie na profilaktyce, aktywizacji oraz udzielaniu indywidualnej pomocy osobom tego wymagającym.
Nasz nowa siedziba wyposażona jest w windę dla osób niepełnosprawnych oraz dużą świetlicę, na której organizujemy różnorodne działania skierowane do mieszkańców. W każdy dzień tygodnia odbywają się zajęcia, warsztaty i spotkania, w których uczestniczyć mogą nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osoby starsze i niepełnosprawne. W harmonogramie pracy świetlicy są Grupy Zabawowe (rodzice i dzieci od1-4 lat), Grupa AA "Nadzieja", Młodzieżowy Punktu Wolontariatu "Pomocna Dłoń". W każdy wtorek zapraszamy osoby bezrobotne do Punktu Informacyjnego Inkubatora Ekonomi Społecznej (z Mrągowa), a w środę osoby starsze do Klubu Seniora. W listopadzie rozpoczęliśmy zajęcia dla młodzieży i osób bezrobotnych w ramach Klubu Integracji Społecznej. Cieszę się, że w nowej siedzibie GOPS mogliśmy utworzyć Kącik Malucha, w którym małe dzieci przychodzące z rodzicami np. po świadczenia rodzinne, mogą na chwilę zająć się zabawą. Szczególnie ważny dla mnie jest Punk Informacyjno - Kancelaryjny (na parterze) dający mieszkańcom, a szczególnie osobom niepełnosprawnym, możliwość pozostawienia podania, czy wniosku o przyznanie świadczenia, bądź odbioru decyzji, bez potrzeby wchodzenia na I piętro. Od 2013 roku prowadzimy też mały Punkt wypożyczania (nieodpłatnie) sprzętu rehabilitacyjnego (kule, wózki itp.) dla osób niepełnosprawnych. Mając do dyspozycje nowe lokale, jesteśmy otwarci na nowe propozycje współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.

- Co mieszkańcy gminy i klienci GOPS-u sądzą o nowej siedzibie?
- Na to pytanie najlepiej odpowiedzieliby sami mieszkańcy. Natomiast opinie, które dotarły do mnie od osób odwiedzających GOPS, są bardzo pozytywne. Z wypowiedzi tych osób wynika, że dobrym pomysłem jest min. utworzony na parterze Punkt Informacyjno – Kancelaryjny umożliwiający np. matkom (z małymi dziećmi w wózkach) zgłaszającymi się po świadczenia rodzinne z tytułu urodzenia dziecka, złożenie wniosku bez konieczności pozostawiania wózka na zewnątrz budynku, gdyż brak barier architektonicznych pozwala dojechać z wózkiem do samego Punktu. Jak już wspomniałam, pozytywnie oceniony jest też pomysł utworzenia Kącika Malucha przy pokoju w którym realizowane są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Ponieważ świetlica jest przeszklona od strony korytarza, nasi klienci zauważając, że odbywają się na niej różne zajęcia, dopytują o szczegóły tych spotkań i zdarza się, że sami deklarują chęć udziału np. w Punkcie Wolontariatu czy Klubie Seniora. Nowe, jasne pomieszczenia sprawiają, że mamy lepsze samopoczucie, dlatego myślę, że nie tylko mieszkańcy, ale również pracownicy GOPS cieszą się z tej zmiany.

- Proszę krótko przybliżyć naszym czytelnikom historię GOPS
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach utworzony został 1 marca 1990 r., mocą uchwały Gminnej Rady Narodowej w Pieckach. Zgodnie z zapisami statutu, powołany został do realizacji zadań wynikających z zadań i kompetencji Naczelnika Gminy w zakresie pomocy społecznej. Pierwszym, a zarazem wieloletnim (do 2012 r.) Kierownikiem Ośrodka była Pani Jolanta Kowalczyk. Najpierw Ośrodek mieścił się w budynku obecnego Urzędu Gminy, a kadrę stanowili przede wszystkim pracownicy socjalni i opiekunowie domowi. Po kilku latach Ośrodek przeniesiony został do budynku przy Pl. 1 Maja 6, a wraz ze zmianą ustawy o pomocy społecznej oraz wchodzącymi w życie nowymi ustawami (min. o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innymi), poszerzała się kadra do realizacji tych zadań.

- Czego możemy życzyć kierownikowi z okazji otwarcia nowej siedziby?
- Myślę, że dla Kierownika i pracowników GOPS największą satysfakcją są zadowoleni mieszkańcy. Wiem, że każdy z nas codziennie napotyka na różne problemy, dlatego chciałabym życzyć zarówno osobom pracującym w GOPS jak też osobom zgłaszającym się po pomoc i wsparcie, wzajemnej życzliwości i zrozumienia. Pamiętajmy, że życie nabiera sensu, gdy umiemy cieszyć się nim i czynimy je piękniejszym dla drugiego człowieka.
Przy okazji Bardzo dziękuję za podjętą z nami współpracę w zakresie kreowania nowego wizerunku pomocy społecznej opartego na indywidualnym podejściu do problemów naszych mieszkańców.

Rozmawiał Paweł Krasowski

Komentarze (4) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. nieważne #1574060 | 95.51.*.* 24 lis 2014 21:30

  szanowna Pani Wójt mam trzy lata w zawiasach bardzo proszę o pracę w Gopsie w Pieckach jako gminny konsultant od spraw alkocholowych.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

 2. pieckowianka #1548989 | 83.24.*.* 17 lis 2014 12:00

  Wszystko fajnie ale jak juz jestesmy przy zmianach to prosze przeszkolic rowniez pracownikow-a w szczegolnosci pania od przyznawania swiadczenia rodzinnego z tyt,urodzenia dziecka! Jest niepoinformowana odnosnie wymaganych dokumentow,bardzo nie mila,oschla-wygada na to ze pracuje tam za KARE!!!!! W innych jednostkach mozna sprawnie zalatwic w/w sprawe a ta kobieta utrudnia wszystko i zalatwia okrezna droga-a mozna duzo prosciej!!! taka moja dygresja w tym temacie.

  odpowiedz na ten komentarz

 3. prawda #1548898 | 212.244.*.* 17 lis 2014 11:39

  Dziwię się, że Nasz pleban pozwala na czczenie bożków... poświęcenie pomnika gdzie nikt pod nim nie leży, stawianie kwiatów i zniczy przecież to grzech!! i to ciężki grzech!! pleban nie wie?

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

 4. majka #1538761 | 37.7.*.* 9 lis 2014 11:23

  Pomnik ku czci walczących o niepodległość Polski w Pieckach (dawniej Peitschendorf z niem.) Szanowni Państwo! Zastanówmy się sekundę nad historią ziem obecnego województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 1918 i 1945, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość i kończyła wojnę, w Pieckach nie było Polaków walczących o niepodległość. Ponadto oddając już cześć "wszystkim" walczącym o niepodległość, pomnik powinien chociaż w części oddawać wielkość ich czynów, a nie być narażonym w racji braku cokołu, na obsikiwanie przez psy.

  Ocena komentarza: warty uwagi (8) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

  2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5