Trzy razy więcej dla rady nadzorczej

2007-07-20 00:00:00

Nowa rada nadzorcza w ostródzkim szpitalu otrzyma prawie trzy razy wyższe uposażenie niż ta odwołana kilka tygodni temu. Zamiast minimalnego, jest to teraz średnia krajowa pensja, czyli ponad 2,8 tys. złotych miesięcznie.

Dwa tygodnie nasi Czytelnicy czekali na informację od p. o. rzecznika prasowego starosty na temat zmian w ostródzkim szpitalu. Rzecznikowi - tylko tą drogą możemy się w imieniu naszych Czytelników komunikować ze starostwem - zadałem już 29 czerwca br. m. in. następujące pytanie: Czy wzrosło uposażenie przewodniczącego i członków rady nadzorczej spółki? Jeśli tak, to ile teraz wynosi i ile wynosiło poprzednio? Czy mógłbym otrzymać kopię uchwały? To chyba są jawne informacje, skoro pieniądze są publiczne?

Oto odpowiedź p. o. rzecznika Wojciecha Gudaczewskiego, którą publikujemy bez skrótów i w całości, co sobie zastrzegł. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podejmowało uchwały odnośnie uposażenia

przewodniczącego i członków rady nadzorczej. Organem uprawnionym do reprezentowania Rady Nadzorczej PZOZ w Ostródzie S.A. jest przewodniczący Rady Nadzorczej".

Tą drogą nie udało nam się ustalić tych kwot. Prezentujemy więc naszym Czytelnikom inny dokument przygotowany na późniejszą sesję (podpisany przez starostę), a mianowicie "Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami i realizacji uchwał rady". Jego punkt 1 brzmi: "28 czerwca zarząd ustalił wynagrodzenie prezesowi PZOZ w Ostródzie SA w wysokości 12.000 zł miesięcznie oraz członkom rady nadzorczej - w wysokości jednej średniej krajowej miesięcznie".

Dla wyjaśnienia, średnia krajowa wynosi obecnie ponad 2,8 tys. złotych. Z naszych informacji wynika, że do tego dochodzi tzw. kilometrówka (0,78 zł/km) dla członków rady nadzorczej - dwie osoby są z Białegostoku (około 300 km), jedna z Olsztyna. Trzeba dodać, że poprzednia rada nadzorcza otrzymywała miesięcznie uposażenie liczone od wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2007 roku jest to 936 złotych brutto) - przewodniczący 100 procent, a pozostałe dwie osoby 80 procent tej kwoty.

Mariusz Kłokocki
Uwaga! To jest archiwalny artykuł. Może zawierać niaktualne informacje.
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5