Początek roku pod znakiem inwestycji

2020-02-28 12:00:00 (ost. akt: 2020-03-02 11:03:23)
Gmina Olsztynek na początku roku rozpocznie inwestycję związaną z przebudową ulic Strażackiej i Staromiejskiej

Gmina Olsztynek na początku roku rozpocznie inwestycję związaną z przebudową ulic Strażackiej i Staromiejskiej

Autor zdjęcia: olsztynek.pl

Dworzec w Olsztynku ma zostać odrestaurowany i zaadaptowany do potrzeb domu kultury. Wyremontowane zostaną też ulice w mieści. O inwestycjach, nie tylko tych, które prowadzi przez miasto, mówi Mirosław Stegienko, burmistrz Olsztynka.

- Ten rok w Olsztynku upłynie pod znakiem ważnych inwestycji? Dużo się zmieni?


- Już zmieniło się, ponieważ odebraliśmy wieżę ciśnień i teraz trwa etap jej doposażania. Dziś budzi ciekawość i uznanie, ponieważ, szczególnie wieczorem, podświetlona prezentuje się naprawdę wyjątkowo. Wkrótce planujemy jej uroczyste otwarcie, ale w tej chwili nie chciałbym jeszcze mówić o terminie.

- W mieście realizowane są kolejne przedsięwzięcia, związane z remontem ulic.


- Tak, Gmina Olsztynek na początku roku rozpocznie inwestycję związaną z przebudową ulic Strażackiej i Staromiejskiej. Na ten cel Gmina Olsztynek otrzymała dofinansowanie w kwocie 601 200,00 zł od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ulic jest częścią zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku”. Wykonawcą robót będzie wyłoniona w drodze przetargu Firma EUROBET Sp. z o. o. z Olsztynka. W ramach podpisanej umowy wykonane zostaną następujące prace: wymiana istniejącego wodociągu, wymiana nawierzchni jezdni, budowa zjazdów, zatoki autobusowej, chodników i dwóch wiat przystankowych, toalety publicznej, chodników oraz przebudowa kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym należy spodziewać się zmiany organizacji ruchu, o której będziemy powiadamiać na bieżąco. Dodam, iż inwestycja "Przebudowa ulic Strażackiej i Staromiejskiej w Olsztynku" zostanie zrealizowana w 2020 roku. Już w pierwszym kwartale tego roku wykonawca ma wejść na plac budowy.

https://m.wm.pl/2020/03/orig/wieza-cisnien-614367.jpg

- Czyli można powiedzieć, że to kolejne prace, które ważne są również dlatego, że dzięki nim eksponowane są historyczne elementy Olsztynka?


- Obecnie ulica Grunwaldzka została zmodernizowana w ten sposób, że przywrócono jej historyczny charakter, ponieważ wykonana jest w kostce granitowej. Nie ma nawierzchni asfaltowej. Trzeba też dodać, że przy cmentarzu powstały również parkingi. Mieszkańcy zgłaszali uwagi, że prace trwały długo, ale trzeba podkreślić, że wszystkie prace są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim, więc czas inwestycji się przedłużył.

- Dziś zatem obok jakości wykonania pod względem technologicznym, ważna jest również dbałość o zachowane detali historycznych?


- Oczywiście, co jednocześnie wpisuje się w zasady obowiązujące w miastach znajdujących się w sieci Cittaslow. Ważne jest zachowanie historii, ale też nawiązanie do tradycji.

- Trzeba też podkreślić, o czym wspomniał pan wcześniej, że inwestycję wykonuje lokalna firma.


- Mieliśmy przetarg, na który wpłynęły trzy oferty. Wygrała propozycja firmy z Olsztynka, która okazała się najbardziej korzystna i jednocześnie najtańsza. Jednocześnie widać zmiany na rynku, m.in. wzrost wysokości kwot, które trzeba zagwarantować na inwestycje. Wykonawca w wycenie musi wziąć pod uwagę rosnące koszty energii czy materiałów. To wszystko musi wziąć pod uwagę inwestor, który ogłasza przetarg.

- Na szczęście Olsztynkowi udaje się realizować kolejne inwestycje. Jakie przedsięwzięcia planuje miasto w przyszłości?


- Planujemy złożyć kolejny projekt i szukać możliwości jego finansowania z Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Zwrócimy się też z wnioskiem do konserwatora zabytków, ponieważ chcielibyśmy odnowić kaplicę przy cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej. To ważne, ponieważ obecnie odbywają się tam uroczystości pogrzebowe, budynek wciąż służy mieszkańcom. Ci są przyzwyczajeni, że ceremonie odbywają się właśnie w tym miejscu, a obiekt jest obecnie w złym stanie technicznym. Mamy dokumentację techniczną, będziemy szukać możliwości dofinansowania.

- Wszystko musi odbywać się w stałej współpracy z konserwatorem zabytków?


- Dziś to wymóg, do którego zobowiązują nas przepisy. Ściśle współpracujemy z konserwatorem zabytków, m.in. przy modernizacji dworca, choć nie jest to miejski obiekt. Trzeba jednak dodać, że jako miasto będziemy go użytkować. W tej chwili trwają prace, by dworzec został wpisany do rejestru zabytków.

- Obecnie przebudowa dworca budzi gorące emocje.


- Myślę, że niepotrzebnie. Obowiązują określone procedury, do których trzeba się dostosować. Nawet, jeśli będzie to wymagało wstrzymania prac. Konieczna jest też współpraca z konserwatorem zabytków. Trzeba tutaj podkreślić, że cały teren dworca kolejowego w Olsztynku jest zabytkiem. Jedynie budynek nie był zapisany w rejestrze.

- Czyli pośpiech jest tutaj niewskazany, tym bardziej, że ta inwestycja będzie służyć mieszkańcom przez wiele najbliższych lat. Stanie się też wizytówką Olsztynka.


- Zmieni też wygląd tego miejsca. Dworzec kolejowy będzie ponownie budynkiem, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy. Przez ostatnie lata dworzec był praktycznie zamknięty, z wyjątkiem niewielkiej przestrzeni wydzielonej na obsługę pasażerów. Podpisaliśmy z koleją umowę, na mocy której część instytucji kulturalnych z Olsztynka przeniesie się do zrewitalizowanego budynku dworca. W przyszłości w pomieszczeniach dworca znajdzie się być może biblioteka, a na pewno swoją siedzibę będzie miał dom kultury.

- Z tego rozwiązania, by dworzec stał się siedzibą domu kultury czy biblioteki, korzysta wiele miast w Polsce.


- Są też mniejsze dworce, które wykorzystywane są w celu kulturalnym. Dziś obsługa pasażerów nie wymaga już tak dużej przestrzeni. Dlatego też kolej inwestując w remonty zakłada, że w przyszłości będą mogły korzystać również samorządy.

- Olsztynek prowadzi inwestycje, dzięki którym zyska na atrakcyjności?


- Oczywiście, że tak. Turystów przyciągnie już nie tylko Skansen w Olsztynku czy Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka, ale też wieża ciśnień, a na koniec będą mogli posłuchać koncertu w jednej z sal dworca. Wszystkie te inwestycje są wynikiem długiej pracy, a by zobaczyć efekty czasem niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5