Akcja „Bezpieczne Lodowiska 2023"

2023-01-23 09:28:16(ost. akt: 2023-01-23 09:40:56)

Autor zdjęcia: Bolesław Słomkowski

Pomocy w przygotowaniu lodowiska udzieli Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Olecku lub najbliższa Ochotnicza Straż Pożarna. Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2023”, polegającą na udzielaniu pomocy przy dostarczeniu wody do tworzenia bezpiecznych lodowisk na terenie boisk szkolnych, parków, osiedli itp.
Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne zbiorniki wodne.

Założenia akcji „Bezpieczne Lodowiska 2023”:
1. Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.
2. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu przez zgłaszającego, poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawienie barierek.
3. Pomocy w przygotowaniu lodowiska udzieli Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Olecku lub najbliższa Ochotnicza Straż Pożarna, w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator lodowiska.

W przypadku chęci skorzystania z pomocy prosimy o kontakt do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Olecku tel. 47 7329 770


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5