Podsumowanie konkursu AGROLIGA 2022 w województwie warmińsko-mazurskim

2022-09-12 15:42:03(ost. akt: 2022-09-12 15:44:26)
Gospodarstwo Państwa Marzeny i Jacka Szulwic z miejscowości Groszki powiecie działdowskim oraz Piekarnia-Cukiernia Marek Szabelski z miejscowości Piecki w powiecie mrągowskim to zwycięscy tegorocznej edycji prestiżowego konkursu AgroLiga w województwie warmińsko-mazurskim.
Tegoroczne eliminacje konkursu AgroLiga 2022 rozstrzygane są na dwóch szczeblach – wojewódzkim i krajowym. Wojewódzki etap konkursu organizowany był przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach operacji „Konkurs Argoliga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja”, w której liderem jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w partnerstwie z Lubelską Izbą Rolniczą oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, natomiast etap krajowy przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

Tegoroczne podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga odbyło się 3 września podczas XXVIII Targów rolniczych „Wszystko dla rolnictwa” oraz Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Gryźlinach. Podczas uroczystego finału organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprezentowano laureatów tegorocznego konkursu Agroliga 2022 ukazując najlepsze wzorce, dobre praktyki oraz innowacyjne rozwiązania laureatów. Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja powołana przez Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Pana Damiana Godzińskiego brała również pod uwagę: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
Na podstawie przeprowadzonych wizytacji w gospodarstwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i rozeznania komisja konkursowa „AgroLiga 2022” podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

Kategoria ROLNIK
Mistrz - Jacek i Marzena Szulwic, Groszki, powiat działdowski
V-ce Mistrz - Zbigniew Rećko, Boćwinka, powiat giżycki
Laureaci konkursu
Marzena i Adam Borkowscy, Pistki, powiat ełcki
Andrzej Gacioch, Tuszewo, powiat iławski
Wiesław Rutkowski, Kocioł Duży, powiat piski
Andrzej Waszczyszyn, Lechowo, powiat braniewski
Wiesław Zieliński, Rydzówka, powiat węgorzewski
Kategoria FIRMA
Mistrz Piekarnia-Cukiernia Marek Szabelski, Piecki, powiat mrągowski

V-ce Mistrz Sarna Spółka z o.o., Sarna, powiat ostródzki

Laureat konkursu
Browar Mikołajki, Stare Sady, powiat mrągowski
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie składa gratulacje i wyrazy uznania dla laureatów oraz mistrzów i wicemistrzów konkursu Agroliga z województwa warmińsko-mazurskiego oraz życzy dalszych sukcesów, satysfakcji oraz mobilizacji do dalszej pracy.
Mistrzowie warmińsko-mazurskiej edycji konkursu Agroliga w kategorii Rolnik i Firma zmierzą się ze zwycięzcami z innych województw na szczeblu krajowym. Wyniki poznamy w przyszłym roku. Wszystkim życzymy powodzenia i cierpliwości w oczekiwaniu na zwycięzcę krajowego.
Konkurs AgroLiga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja, finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5