Nowa część szpitala rośnie w oczach

2019-08-16 07:00:00(ost. akt: 2019-08-15 18:55:05)
Nowy szpital w Nidzicy budowa

Nowy szpital w Nidzicy budowa

Autor zdjęcia: Jan Borodziuk

O nidzickim szpitalu nowym i starym rozmawiamy z zastępcą dyrektora do spraw administracyjnych w nidzickim Zespole Opieki Zdrowotnej Agnieszką Malinowską, która zapewnia, że termin zakończenia prac budowlanych idzie zgodnie z planem.
Na jakim etapie są prace budowlane nowej części szpitala?

17 lipca 2019r. został odebrany pierwszy etap prac inwestycji pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” polegających na pracach przygotowawczych, robotach ziemnych oraz budowie fundamentów. Aktualnie budowane są mury parteru oraz strop, prowadzone są też jednocześnie prace kanalizacyjne i przyłącza wody.

Czy termin zakończenia prac budowlanych jest zagrożony?

Na dzień dzisiejszy prace postępują zgodnie z planem, termin nie jest zagrożony.

Co znajdzie się w nowej części szpitala?

Zgodnie z tytułem projektu, w nowej części budynku szpitala, będzie 28-łóżkowy oddział geriatryczny. Będzie to pierwszy taki oddział w województwie warmińsko-mazurskim. Jest on odpowiedzią na potrzeby zdrowotne starzejącego się społeczeństwa. Ponadto powstanie także pracownia tomografii komputerowej. Dotychczas szpital w Nidzicy jako nieliczny, nie miał dostępu do tego typu diagnostyki. Powstaną też stanowiska intensywnej opieki medycznej. W nowej części znajdzie się miejsce na jeszcze jeden oddział 32-łóżkowy oraz nowoczesny blok operacyjny. Inwestycja przewiduje także powstanie funkcji służących dla całej infrastruktury szpitalnej, tj. magazyny, szatnie dla personelu, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie przechowywania zwłok oraz zapasowe źródło wody – konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa szpitala.

Jakie będzie wyposażenie?

Najważniejsze wyposażenie to wcześniej wspomniany tomograf komputerowy – niezbędny do diagnostyki pacjentów. Pomieszczenia w nowej inwestycji to 2-łóżkowe sale dla pacjentów z dostępem do toalet, wyposażone w panele przyłóżkowe z podłączeniami gazów medycznych. Blok operacyjny będzie wyposażony w nowoczesne kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, tutaj znaczna cześć sprzętu zostanie przeniesiona ze starej części, ponieważ ZOZ od lat, przygotowując się do tej inwestycji, sukcesywnie doposażał blok operacyjny.

Co będzie ze starą częścią szpitala? Czy będzie remontowana? Jeśli tak, to kiedy?

Stara część szpitala bardzo potrzebuje remontów. Dotychczas było to utrudnione, ponieważ w szpitalu nieustannie przebywają pacjenci i przeprowadzenie generalnego remontu wstrzymałoby lub byłoby bardzo uciążliwe w działalności szpitala. Aktualnie już powstają koncepcje remontu, który będzie prawdopodobnie realizowany sukcesywnie, ale kompleksowo z wydzielaniem poszczególnych pionów. Stanie się to możliwe po przeniesieniu jednego z oddziałów oraz bloku operacyjnego do nowej części. Priorytetem ZOZ-u jest zapewnienie ciągłości dostępności do świadczeń zdrowotnych, jednak zgodnie z planem zakończenie budowy przewidziane jest na przyszły rok, niezwłocznie więc należy przystąpić do prac remontowych starej części, aby wszystkim pacjentom zapewnić jak najlepsze warunki pobytu, a personelowi jak najlepsze warunki pracy.
roz


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5