Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie budżetu 2014

2013-09-27 14:54:07 (ost. akt: 2013-09-27 17:40:43)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Od dziś można zgłaszać projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Mrągowa mogą zdecydować na co w przyszłym roku wydać 200 tysięcy złotych z budżetu miasta. Konsultacje społeczne potrwają do 11 października do godziny 11.
Zgłaszać można wszelkie projekty na zadania inwestycyjne w ramach zadań własnych Gminy wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Koszt inwestycji nie może przekroczyć 200 tys. złotych. Inwestycje powinny służyć społeczności miasta i być odpowiedzią na jej potrzeby. Dotyczyć mogą np. infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu zbiorowego, edukacji, kultury, sportu, zieleni, porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców czy np. promocji miasta.

Zgłaszać można na przykład: budowę/przebudowę oświetlenia, remont pomostów, budowę boiska sportowego, budowę zatok postojowych, budowę parkingu, budowę zatoki autobusowej, wykonanie kanalizacji, remont chodnika, budowę placu zabaw, ścieżki zdrowia, miejsc do rekreacji, rzeźby, park edukacyjny, instalacje artystyczne, iluminacje świetlne, dekoracje przestrzeni publicznych.

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT?
Projekty można zgłaszać wyłącznie na formularzu konsultacji, dostępnym w Punkcie Interesanta Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej: www.mragowo.pl od 27 września do 11 października 2013 r. do godziny 11.00. Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, lub wysyłać na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „Budżet Obywatelski”- liczy się data wpływu do Urzędu. Formularze mogą być składane także drogą elektroniczną na adres : promocja2@mragowo.um.gov.pl Swoje pomysły można także zaprezentować na spotkaniu z mieszkańcami, którego termin poznamy już wkrótce.

KTO BĘDZIE WYBIERAŁ PROJEKTY POD GŁOSOWANIE?
Nad prawidłowością wdrażania Budżetu Obywatelskiego czuwa Zespół Koordynujący. Zespół we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego dokona weryfikacji wszystkich projektów pod względem formalno-prawnym. Ocenie podlega zgodność projektu z prawem, jego koszt rzeczywisty i wykonalność. Odrzucone zostaną projekty zawierające wnioski o inwestycje zaplanowane wcześniej przez Miasto oraz projekty wieloletnie. Opisy pozytywnie zweryfikowanych projektów będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: www.mragowo.pl

JAK GŁOSOWAĆ?
Głosować można na wybrane spośród pozytywnie zweryfikowanych i opublikowanych projektów na stronie internetowej: www.mragowo.pl. Głosowanie odbywać się będzie w dniach 14-17 października poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w godzinach pracy Urzędu. Głos można także oddać listownie na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „Budżet Obywatelski” (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Mrągowa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kartę do głosowania będzie można otrzymać w Urzędzie Miejskim, lub pobrać ze strony internetowej www.mragowo.pl od 14 października.

KIEDY WYNIKI GŁOSOWANIA?
Obliczanie wyniku głosowania odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Mrągowie po zakończeniu głosowania. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każdy z projektów.
W przypadku, gdy koszt projektu, który uzyskał największą liczbę głosów, nie wyczerpuje puli środków na rok bieżący, do realizacji skierowane zostaną następne projekty według liczby otrzymanych głosów. Wyniki głosowania poznamy 21 października. Będą one ogłoszone na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w lokalnych mediach.

UM Mrągowo

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5