Światowy Dzień bez Tytoniu, czyli akcja antytytoniowa


2013-06-07 12:28:08 (ost. akt: 2013-06-07 12:35:49)

Autor zdjęcia: Archiwum sanepidu

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu przed Starostwem Powiatowym w Iławie i przed Urzędem Miasta w Iławie, odbyły się happeningi antytytoniowe z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli z przedszkoli i szkół iławskich.
Dzieci i młodzież prezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie odczytały apele o czyste powietrze dla dzieci, skierowane do dorosłych mieszkańców Iławy, który następnie złożyły na ręce Starosty Powiatu Iławskiego. Podobny apel wygłosiła uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie na ręce zast. Burmistrza Miasta Iławy.

Ponadto przed Starostwem Powiatowym w Iławie odbyły się Stoiska Promocji Zdrowia obsługiwane przez pielęgniarki i położne z Agencji Świadczeń Medycznych Pielęgniarsko-Położniczych w Iławie, które wykonywały chętnym osobom pomiary ciśnienia krwi, pomiary poziomu cukru we krwi, wagi ciała, uczyły obliczania i interpretowania wskaźnika masy ciała BMI, prowadziły rozmowy oraz wręczały ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu, zdrowego odżywiania, i inne.

Panie ochotniczki z Iławskiego Klubu Amazonki poprowadziły pokazy samobadania piersi na fantomach, rozmowy i rozdawnictwo ulotek nt. profilaktyki raka piersi, a ratownicy z Polskiego Czerwonego Krzyża w Iławie zaprezentowali pokazy udzielania pierwszej pomocy, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie informował o obowiązujących zakazach palenia, skutkach ich nieprzestrzegania i rozdawał ulotki na ten temat.

Główny Inspektor Sanitarny informuje, iż tegorocznym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest „Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe”.
 
Zakaz wszelkiej reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych wymagany jest na mocy Ramowej Konwencji WHO o ograniczaniu używania tytoniu.


Kompleksowe zakazy w tym obszarze prowadzą do zmniejszenia liczby osób rozpoczynających palenie oraz do zmniejszania liczby osób palących. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych sposobów na zmniejszenie popytu na wyroby tytoniowe.Mimo skuteczności kompleksowych zakazów, zgodnie z raportem WHO z 2011 r. na temat epidemii palenia tytoniu, tylko 6 % ludności świata jest w pełni chroniona przed narażeniem na reklamę, promocję i inne taktyki stosowane przez przemysł tytoniowy.

Dodatkowo, wydatki na wyroby tytoniowe często ograniczają zasoby na podstawowe towary i usługi, w tym edukację, jedzenie, ubrania, schronienie i transport.Koszty te znacząco obciążają osoby uzależnione od tytoniu i ich rodziny, powodując to, że wiele z nich pozostaje w błędnym kole ubóstwa, które może obejmować całe pokolenia.Celem obchodów jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym tytoniowy poprzez działania wspierające zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania.


Iwona Marchlewska

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5