Powiatowy Urząd Pracy po raz kolejny z tytułem: „Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2022”

2022-12-15 12:00:00(ost. akt: 2022-12-16 09:38:23)   Artykuł promocyjny

Autor zdjęcia: pup

Dzięki wsparciu Starosty Powiatu Lidzbarskiego – pana Jana Harhaja, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim, po raz kolejny, otrzymał wyróżnienie i tytuł „Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2022”.
W dniu 08.12.2022 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim - Pani Sylwia Bęś miała zaszczyt odebrać ten tytuł osobiście podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Lider Aktywizacji Osób Młodych to konkurs realizowany przez Fundację POLPROM cyklicznie od 2017 roku. Jego celem jest promowanie niestandardowych, oryginalnych rozwiązań wspierających aktywizację osób młodych, które są realizowane przez instytucje rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim zajmuje się aktywizacją osób bezrobotnych z terenu powiatu lidzbarskiego, w tym także osób młodych. W tym roku ponownie starania lidzbarskich urzędników zostały zauważone i nagrodzone w konkursie ogólnopolskim.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób młodych i pracodawców poszukujących pracowników w powiecie lidzbarskim, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w 2022 roku zorganizował akcję „Siła motywacji motorem wsparcia dla młodych” – i to właśnie za to przedsięwzięcie lidzbarski Urząd Pracy otrzymał w tym roku wyróżnienie i tytuł „Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2022”. Akcja PUP skierowana była do osób młodych poszukujących pracy oraz do lokalnych przedsiębiorców. W ramach ww. akcji pracownicy PUP organizowali warsztaty grupowe, dzięki którym odpowiednio przygotowywali osoby młode do wizyt u pracodawców. Dodatkowo na warsztatach doradcy zawodowi poruszali tematykę autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz tworzyli i dokonywali aktualizacji CV. Dzięki uczestnictwu w ww. przedsięwzięciu osoby młode zwiększyły swoją wiedzę na temat rynku pracy oraz miały okazję do lepszego poznania oferty urzędu pracy.

Po odpowiednim przygotowaniu osób młodych poprzez uczestnictwo w warsztatach, pracownicy PUP w dalszej kolejności organizowali wizyty w siedzibach pracodawców działających na lokalnym runku pracy, którzy akurat poszukiwali pracowników. W trakcie wizyt u pracodawców osoby bezrobotne miały okazję poznać bliżej dany zakład pracy oraz specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach w danym przedsiębiorstwie. Podczas spotkania pracownicy firm dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz opisywali specyfikę pracy w ich firmie.

Obecnie pracownicy PUP uzyskują informację zwrotną potwierdzającą celowość tego przedsięwzięcia. Pracodawcy dzięki uczestnictwu w akcji Urzędu Pracy „Siła motywacji motorem wsparcia dla młodych”, uzyskiwali możliwość pozyskania nowych, chętnych do pracy pracowników. Osoby młode zapoznały się z lokalnymi pracodawcami, zwiedziły zarówno przestrzeń biurową przedsiębiorstwa jak i pomieszczenia/hale produkcyjne. Osoby poszukujące zatrudnienia, dzięki akcji „Siła motywacji motorem wsparcia dla młodych” i wizytom w siedzibach pracodawców mogły z bliska zobaczyć na czym polega praca na poszczególnych stanowiskach w firmach, które odwiedziły, zostawić swoje CV, umówić się na rozmowę kwalifikacyjną, a co najważniejsze podjąć w nich zatrudnienie.

PUP2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5