Jan Harhaj najpopularniejszym starostą w regionie

2021-11-24 14:00:00 (ost. akt: 2021-11-24 14:07:50)
Starosta lidzbarski Jan Harhaj (w środku) - Najpopularniejszy Starosta 2021

Starosta lidzbarski Jan Harhaj (w środku) - Najpopularniejszy Starosta 2021

Autor zdjęcia: Kadr z filmu

Jan Harhaj został po raz kolejny uhonorowany statuetką Najpopularniejszego Samorządowca w województwie warmińsko-mazurskim w kategorii Starostwie. Znakomity wynik w naszym plebiscycie uzyskał także Wiesław Tkaczuk. Zajął 2. miejsce w swojej kategorii.
Zakończył się tegoroczny plebiscyt Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego na Najpopularniejszego samorządowca. W kategorii Starostwie pierwsze miejsce, po raz ósmy, zajął starosta lidzbarski Jan Harhaj.

Bardzo wysoki wynik osiągnął też w swojej kategorii, bo drugie miejsce, wójt gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk.

Wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się na Kongresie Przyszłości w Olsztynie.

Przypomnijmy. Jan Harhaj jest starostą powiatu lidzbarskiego od 2010 roku.

Wyróżnia się niezwykłą aktywnością. To dzięki niemu powiat lidzbarski od lat znajduje się w czołówce krajowej pod względem pozyskiwania środków unijnych.

Priorytetem starosty lidzbarskiego są remonty dróg, co roku w powiecie remontowane są kolejne odcinki nie tylko dróg powiatowych, ale też gminnych we współpracy z wójtami i burmistrzami.

Starostwo powiatowe otrzymało Znak Jakości „Przyjazny Urząd” i Wyróżnienie Nadzwyczajne „Wzorowa Jakość”, a w ramach Ogólnopolskiego Plebiscytu "Orły Polskiego Samorządu – 30-lecia Wolności RP” tytuł „Powiatu 30-lecia Wolności RP”.

Natomiast w roku 2020 zostało finalistą konkursu „Innowacyjny Samorząd”, zorganizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej w kategorii powiaty.

Sam starosta Jan Harhaj otrzymał tytuł Osobowości Roku 2019 roku i już siedem razy najpopularniejszego samorządowca w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego.

Jest też laureatem honorowym statuetki 20-lecia Związku Powiatów Polskich oraz Honorowym Obywatelem Pasłęka, z którego pochodzi i Przyjacielem Lidzbarka Warmińskiego, w którym mieszka.

Powiat lidzbarski stawia na turystykę. Jest tu nie tylko czyste powietrze, ale też piękne lasy, jeziora, rzeki, ale także wspaniałe zabytki, czy obiekty, takie jak Termy Warmińskie, Hotel Krasicki oraz tężnie solankowe. Na terenie powiatu - w Lidzbarku Warmińskim niedługo powstanie uzdrowisko.

Natomiast Wiesław Tkaczuk jest związany z urzędem od 42 lat. Zanim został wójtem gminy Kiwity w 2010 roku, przez 8 lat był zastępcą wójta.

Jego działalność społeczna zaczęła się o wiele wcześniej. Już od 1985 r. członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiwitach. W tej chwili jest prezesem zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest jego priorytetem, ale też dba o to, by żyło im się wygodniej i lepiej, między innymi rozbudowując wiejskie oczyszczalnie ścieków, stacji uzdatniania wody, czy remontując gminne drogi.

W gminie Kiwity dba się także o bezdomne zwierzęta. W tym celu wójt Wiesław Tkaczuk współpracuje z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. To w jego gminie, dzięki pomocy wójta, bardzo aktywnie działa inspektor TOZ.

Kiwity to gmina o dużych walorach krajobrazowych, czystym powietrzu i wodzie. Zachwyca pięknem i bogactwem natury. Szczególnie cennym miejscem ze względów ornitologicznych jest użytek ekologiczny "Bartniki" - raj dla wędkarzy oraz Mokradła Żegockie, miejsce lęgowisk i żerowisk wielu gatunków ptaków.

To na terenie gminy Kiwity znajduje się Sanktuarium Matki Bożej, Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym, gdzie w latach 1953-1954 był więziony Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński.

To nie jedyne interesujące obiekty na tym terenie. Gmina dąży więc do ochrony swoich bogactw naturalnych i obiektów, i jak widać, robi to skutecznie.

Wójt gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5