Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2021-07-22 16:00:00 (ost. akt: 2021-07-22 16:00:03)

Autor zdjęcia: materiały starostwa powiatowego

W dniach od 8 do 9 lipca odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego przewodniczącym jest Jan Harhaj.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Konwentu Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski, witając zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Miron Sycz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Zakrzewski, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Janusz Dzisko, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Krzysztof Kuriata, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostowie powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego konwentu, kolejni prelegenci przedstawili istotne zagadnienia, ujęte w programie spotkania.

Głównym tematem było funkcjonowanie szpitali powiatowych, w tym przede wszystkim nowe koncepcje świadczonych usług medycznych.

Podkreślono również liczne problemy na rynku pracy, związane z zatrudnianiem personelu medycznego.

W kolejnej części spotkania omówiono kwestie związane z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w naszym województwie, a następnie podsumowano współpracę samorządów w zakresie przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020/2021 oraz przedstawiono informacje związane z organizacją dyżurów aptek.

Nie zabrakło przybliżenia danych na temat możliwości pozyskiwania środków w perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5