Z życia inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

2021-06-29 13:40:00(ost. akt: 2021-06-29 13:40:04)

Autor zdjęcia: Materiały TOZ

Dużą rolę w życiu inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce odgrywa współpraca ze szkołami, w których uczniowie, małoletni miłośnicy zwierząt, bezpłatnie i dobrowolnie pomagają naszym czworonożnym przyjaciołom.
Wolontariat w szkołach przynosi satysfakcję zarówno uczniom, ich rodzicom, gronu pedagogicznemu, jak i środowisku lokalnemu, które dzięki wolontariackim inicjatywom staje się środowiskiem bardziej obywatelskim, aktywnym i współpracującym.

Dzięki aktywnym i zaangażowanym opiekunom szkolnych kół wolontariatu nasi podopieczni — zwierzęta bezdomne oraz te, które cierpią z powodu nieudolności właścicieli, otrzymają karmę w różnej postaci — w puszkach, saszetkach i w granulkach.

W środę 23 czerwca br. uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariackiego przy Szkole Podstawowej w Kiwitach, którego opiekunką od lat jest nauczycielka, pani Sylwia Orkiszewska, przekazali drugą transzę zakupionej karmy uzbieranej w szkole.

Nauczycielka podkreśla, że bycie opiekunem wolontariuszy w szkole daje jej satysfakcję, stwarza szansę ciągłego doskonalenia i motywuje do działania. Jej zdaniem młodzi ludzie są pełni pomysłów i chęci do służenia innym, w tym potrzebującym czworonogom.

Z kolei w czwartek, uczniowie należący do Koła Wolontariackiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim, wraz z opiekunką, nauczycielką Małgorzatą Kalata, również przekazali z myślą o potrzebujących pomocy czworonogach karmę mokrą i suchą, gryzaki, zabawki oraz kocyki.

Pani Małgosia powiedziała, że prowadzenie wolontariatu w szkole daje jej poczucie, że może rozwijać w młodych ludziach wrażliwość na los bezdomnych zwierząt i odpowiedzialność, a sama jest usatysfakcjonowana, kiedy widzi, że są dumni ze swoich działań.

Od wielu lat organizuje akcję „Puszka dla Azorka”. Ostatnio, z pomocą klasy VIIIb, a szczególnie uczennicy Natalii Białucha, do akcji zbierania karmy dołączyła cała szkoła.

Wszystkim uczniom i zaangażowanym w akcje zbiórek nauczycielom, z serca dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach charytatywnych.
Inspektor Oddziałowy TOZ Barbara Kułdo


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5