Wspomnienie o Alicji Gdańskiej

2019-06-21 12:00:00 (ost. akt: 2019-06-21 13:57:40)
Alicja Gdańska

Alicja Gdańska

Dzisiaj 21 czerwca obchodziłaby imieniny Alicja Gdańska, osoba, bardzo charakterystyczna dla Lidzbarka Warmińskiego. Jej odejście w 2015 r. nie zostało od razu zauważone, ale po jakimś czasie pojawiły się pytania: gdzie jest? Czy wyjechała do wnuczek? A może jest w sanatorium? Nikt nie chciał długo uwierzyć w jej śmierć. Wszystkim wydawało się, że jeszcze niedawno ją widzieli.
Niemal wszyscy w mieście kojarzyli Ją z Lidzbarskim Domem Kultury, w którym pracowała od 1976 do 1998 r., z tego przez ostatnie 16 lat jako dyrektor tej placówki. Była w dziejach LDK osobą najdłużej sprawującą tę funkcję. T

o za jej urzędowania rozkwitły Lidzbarskie Biesiady Humoru i Satyry (dziś - Wieczory) i powstały Kaziuki-Wilniuki, które z Lidzbarka rozprzestrzeniły się na niemal całą północną Polskę, czyli na tereny zamieszkałe w części przez ludność przybyłą znad Wilii lub ich potomków. I, jak zwykle w obliczu sukcesu wiele osób przypisuje sobie jego ojcostwo, to wypada z całą stanowczością stwierdzić, że matka jest tylko jedna.

Alicja Gdańska z d. Aścik urodziła się 18 marca 1938 r. w Nowoświęcianach na Wileńszczyźnie. Na Warmię przyjechała jako repatriantka w 1946 r., gdy okazało się, że na jej rodzinnej ziemi "nie będzie już Polski".

Tu z mieszanki autochtonów, przybyszów c centralnej Polski oraz repatriantów z Kresów Wschodnich tworzyło się nowe społeczeństwo tej ziemi, jak napisał jej znajomy z Biesiad Krzysztof Daukszewicz "Na lidzbarskim rynku jedna lampa mruga i dla autochtonów. i dla tych zza Buga". Pani Alicja stała się częścią tej społeczności zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Po szkole podjęła pracę w sekretariacie Prokuratury Powiatowej w Lidzbarku. Reforma administracyjna i likwidacja powiatów spowodowały zmianę pracy.

Owszem, otrzymała propozycję przeniesienia się do innego miasta, ale potrzeba sprawowania opieki nad chorą matką wykluczyła taką możliwość. Pani Alicja znalazła wówczas pracę w Lidzbarskim Domu Kultury.

Od tej pory LDK stał się nie tylko jej miejscem pracy, ale niemalże drugim domem. Jej działalność zawodowa przypadła również na czas stanu wojennego i początków transformacji ustrojowej.

Pani Alicja musiała toczyć zażarte boje z cenzurą, wygrywając często sposobem i uporem, a potem, w nowej rzeczywistości pozyskiwać fundusze na imprezy organizowane przez LDK.

A ani dofinansowania, ani sponsoring nie były jeszcze tak rozwinięte, jak dziś. Demokracja i kapitalizm były jeszcze u nas w powijakach.

Dziś to może wydawać się dziwne, ale np. Kaziuki, jeszcze przed ich uruchomieniem, zostały przez cenzurę i Służbę Bezpieczeństwa uznane za przedsięwzięcie "rewizjonistyczne" oraz "próbę odzyskania Wileńszczyzny"!!!

Raziło też ówczesne władze odwoływanie się do osoby św. Kazimierza, patrona Litwy, która była wtedy Socjalistyczną Republiką Radziecką w składzie ZSRR.

Natomiast kabarety "swoimi tekstami i sposobem ich wykonania, usiłowały podważyć jedynie słuszne zasady ustrojowe PRL".

To, że imprezy te mogły istnieć i rozwijać się jest osobistą zasługą wszystkich kolejnych dyrektorów i pracowników LDK. Wśród nich swoje szczególne miejsce ma Alicja Gdańska.

Prywatnie Pani Ala, jak ją powszechnie nazywano, była kochaną żoną, mamą, babcią i prababcią oraz powszechnie szanowaną i lubianą sąsiadką i znajomą. W pamięci mieszkańców Lidzbarka pozostanie jako pogodna rowerzystka, która dla każdego miała miłe słowo i uśmiech.

Gdy zmarła 9 grudnia 2015 r. wszyscy odczuli dużą pustkę. Mówiło się "...to niemożliwe", "...była jeszcze młoda", Ale mało kto wiedział, że chorowała i chociaż była pod opieką dobrej lekarki, to jednak nie wystarczyło.

Choroba czyniła coraz większe spustoszenia, aż w końcu zwyciężyła. W tym roku miną już 4 lata od jej śmierci.
/jwg/


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5