Motorowerzysta z trudem utrzymywał równowagę

2019-04-08 12:00:00 (ost. akt: 2019-04-08 13:55:40)

Autor zdjęcia: Grzegorz Czykwin

Na drogach powiatu lidzbarskiego policja prowadziła działania NURD. Od rana policjanci ruchu drogowego, wspomagani przez policjantów z Oddziałów Prewencji KWP w Olsztynie, zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
Patrolując ulice gminy Lidzbarka Warmińskiego patrol zauważył kilka minut przed godziną 19.00 na trasie Knipy — Rogóż kierujacego motorowerem. W oczy mundurowych od razu rzucił się styl jazdy kierującego jednośladem. Mężczyzna z trudem utrzymywał równowagę.

Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości mieszkańca gminy potwierdziło, że był pijany. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Policjanci uniemożliwili dalszą jazdę 48-latkowi i przekazali jego pojazd rodzinie. Dodatkowo podczas sprawdzania w policyjnych systemach mundurowi ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Teraz za swoje zachowanie mieszkaniec gminy odpowie przed sądem.

Policyjne działania NURD mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Policjanci przyglądają się, jak piesi i rowerzyści wywiązują się ze swoich obowiązków. Głównym celem tych cyklicznie prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa tej grupy użytkowników ruchu, których praktycznie nie chroni nic poza własnym rozsądkiem i odpowiedzialnym stosowaniem się do obowiązujących przepisów.

Kierowcy muszą pamiętać, że wykroczenia względem pieszych mogą mieć bardzo tragiczne skutki. Nieprawidłowe zachowania, które mogą realnie zagrażać bezpieczeństwu pieszych to m.in.:
- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych,
- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,
- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,
- naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych,
- jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
- naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas by umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku,
- inne czyny, których popełnienie realnie zagraża lub zagrozić może bezpieczeństwu pieszych.
Sami niechronieni uczestnicy ruchu drogowego muszą z kolei pamiętać, że oprócz praw mają także obowiązki. Receptą na bezpieczeństwo w przypadku pieszych i rowerzystów jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, respektowanie zakazów, a także - stosowanie się do zasad: ograniczonego zaufania oraz szczególnej ostrożności.

Zgodnie z art.13.1. prawa o ruchu drogowym: „ pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust.2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
3.Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust.2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
4.Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
5.Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
6.Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
7.Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.
8.Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.
Zgodnie z prawem o ruchu drogowym (art. 14 ustawy Prawo o ruchu drogowym) zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
Informacja KPP

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5