Opowieść o człowieku i miłości

2019-03-20 12:00:00 (ost. akt: 2019-03-20 11:48:18)
Wykład ks. prof. Mirosława Pawliszyna „Słowo o miłości”

Wykład ks. prof. Mirosława Pawliszyna „Słowo o miłości”

Autor zdjęcia: materiały organizatora

KULTURA\\\ Wykład ks. prof. Mirosława Pawliszyna „Słowo o miłości” zgromadził w sali konferencyjnej „Ratusza” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim tłumy gości.
Prelegent na początku swojego wystąpienia postawił tezę, którą swoim wykładem zdecydowanie obronił. Teza ta brzmiała: „Człowiek póty jest człowiekiem, dopóki przeżywa w sobie miłość. Jeśli tego mu zabraknie to coś ważnego ze swego człowieczeństwa traci”.

Według Księdza Profesora miłość przenika różnorodne obszary ludzkiego życia, refleksja nad nią jest podejmowana w wielu dziedzinach nauki, zwłaszcza w  filozofii, psychologii, neurobiologii oraz teologii.

Wykładowca rozpoczął swoje wystąpienie od przedstawienia tekstu biblijnego jako źródła opowieści o miłości. Następnie omówił podejście neurobiologów do tego tematu.

Jednak większą część swojego wykładu poświęcił miłości w kontekście filozoficznym przedstawiając  średniowieczną historię Abelarda i Heloizy oraz koncepcje filozofów XX wieku m.in. Hegla, Leszka Kołakowskiego i Gabriela Marcela.

Omawiając stanowisko Hegla ks. prof. Mirosław Pawliszyn przedstawił miłość jako całkowitą unifikację, gdzie kochający są jednym bytem żyjącym, a miłość przewyższa wszystkie przeciwieństwa.

Następnie, przedstawiając koncepcję miłości Gabriela Marcela, stwierdził, że filozof ten sformułował jedną z  piękniejszych definicji tego uczucia. Miłość u Marcela jest wyraźnym sprzeciwem wobec śmierci „Kochać człowieka — powtarzał wielokrotnie filozof — to mówić „Ty nie umrzesz!”.

Słuchając tych rozważań można wysnuć wniosek, że rozumienie miłości wiąże się ściśle z rozumieniem człowieka, a omówione koncepcje są przede wszystkim uwarunkowane określoną, filozoficzną antropologią.

Na zakończenie spotkania wykładowca nawiązał do apokaliptycznej wizji św.  Jana, gdzie w istotę miłości wpisana jest potrzeba nieśmiertelności. Pozostawił też każdego z nas z filozoficznym zapytaniem: „Czym ma się zakończyć opowieść o miłości?”.

Po wysłuchaniu całości wykładu nasuwa mi się osobista refleksja związana z  miłością, gdzie uczucie to, będąc jednym z najbardziej podstawowych i  ważnych doświadczeń ludzkich, w znaczący sposób decyduje o naszym szczęściu i spełnieniu.

Droga życia będąca historią miłości lub jej brakiem dla każdego z nas będzie miała zapewne inne zakończenie.
Ewa Urban


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5