Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w gronie najlepszych w regionie

2024-02-02 09:09:20(ost. akt: 2024-02-02 09:15:45)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: up

W dniu 27 stycznia pracownicy urzędów pracy w całym kraju obchodzą Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji corocznie nagradzane są najlepsze urzędy pracy.
W tym roku z województwa warmińsko-mazurskiego zostały wyróżnione jedynie trzy powiatowe urzędy pracy. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim, który otrzymał wyróżnienie za uzyskanie w 2023 roku szczególnych osiągnięć w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

W trakcie obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wyróżnieni zostali również pracownicy urzędów pracy, którzy otrzymali indywidualne nagrody i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia zawodowe w 2023 r. oraz medale za długoletnią służbę.

Wśród nagrodzonych pracowników naszego PUP znaleźli się:
• Sylwia Bęś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim, która otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego,
• Jolanta Kielak, doradca zawodowy, która otrzymała złoty medal za długoletnią służbę,
• Monika Łokucijewska-Ogorzałek, Z-ca Dyrektora, która otrzymała brązowy medal za długoletnią służbę,
• Alicja Beń, Kierownik działu Ewidencji, która otrzymała brązowy medal za długoletnią służbę,
• Magdalena Rynkiewicz, doradca zawodowy, która otrzymała brązowy medal za długoletnią służbę
• Żaneta Gaska - doradca zawodowy – która otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego.

Jak podkreśla Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, „otrzymane wyróżnienia są wynikiem wspólnej pracy wszystkich pracowników Urzędu. To dzięki wspólnym działaniom PUP z sukcesem podejmuje i realizuje wiele ciekawych inicjatyw. Aktywność, zaangażowanie oraz wkład pracy na rzecz innych, które widać w codziennej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim, zasługują na te wyróżnienia i cieszę się, że zostały one dostrzeżone również w województwie”.

W kalendarzu wydarzeń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim na stałe zagościły m.in. takie inicjatywy jak:
• Targi Pracy i Edukacji, które gromadzą w jednym miejscu przedsiębiorców, szkoły, instytucje szkoleniowe, służby mundurowe.
• Dni Otwarte Urzędu oraz Dni Otwarte Funduszu Europejskich, w trakcie których pracownicy PUP wychodzą z Urzędu i spotykają się z mieszkańcami na terenie naszego miasta.
• Światowy Dzień Zdrowia, w którym uczestniczą instytucje i placówki zajmujące się opieką zdrowotną. Podczas tego wydarzenia w centrum miasta na mieszkańców czekają m.in. stoiska zespołu opieki zdrowotnej, dietetyka, psychologa. Wszyscy odwiedzjący mogą bezpłatnie skorzystać z pomiaru cukru, ciśnienia krwi czy zbadać swój słuch oraz zobaczyć pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.

• Gra terenowa o Puchar Starosty Lidzbarskiego Jana Harhaja „Z przedsiębiorczością za pan brat” skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lidzbarskiego. Gra ma na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych, szerzenie wiedzy z zakresu rynku pracy oraz integrację.
• Akcja „Lokalni są fajni”, która ma na celu promocję lokalnych firm oraz oferowanych przez nie towarów, usług i produktów.
• Spotkania tematyczne zarówno dla bezrobotnych, jak i przedsiębiorców z udziałem partnerów rynku pracy oraz instytucji takich jak ZUS, Urząd Marszałkowski czy inne instytucje oferujące wsparcie osobom bezrobotnym i pracodawcom. Spotkania odbywają się także w formie online, która umożliwia aktywne uczestnictwo bez konieczności wychodzenia z domu czy firmy.
• Współuczestnictwo w rekrutacji osób bezrobotnych do służb mundurowych poprzez organizację spotkań w siedzibie urzędu.
• Realizacja projektów pilotażowych skierowanych do osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
• Warsztaty i zajęcia w ośrodkach pomocy społecznej prowadzone przez doradców zawodowych PUP dla uczestników KIS-ów.
• Prowadzenie czatu dla klientów PUP, który umożliwia zadawanie pytań w formie online i uzyskanie szybkich i bezpośrednich odpowiedzi udzielanych przez pracowników Urzędu.

Jak wskazuje Sylwia Bęś „urząd pracy to nie tylko rejestracja osób bezrobotnych. Zależy nam także na pokazaniu urzędu pracy jako instytucji otwartej na potrzeby obywatela, innowacyjnej i nowoczesnej. Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw np. gry i warsztaty dla młodzieży, tematyczne konkursy plastyczne, graficzne i internetowe dla dzieci i młodzieży. Kilka razy w roku odwiedzamy szkoły. Te wszystkie działania nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc Starosty Lidzbarskiego Jana Harhaja. Cieszymy się, że jest otwarty na nasze inicjatywy i je wspiera. Jestem też bardzo dumna ze swojego zespołu, który jest kreatywny i chętny do pracy, a my w urzędach pracy najlepiej wiemy jak bardzo ważne jest podejmowanie wyzwań i właśnie wspominana chęć do pracy”.

UP


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5