Pożegnaliśmy Franciszka Bogusławskiego

2014-10-16 17:21:38 (ost. akt: 2014-10-16 13:33:04)

W Warszawie zmarł Franciszek Bogusławski, pierwszy prezes Związku Polaków w Kazachstanie, działacz Związku Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej.

Franciszek Bogusławski urodził się w 1942 roku w Kazachstanie. Jego rodziców wywieziono w 1936 roku spod Kamieńca Podolskiego, gdzie założyli wioskę o nazwie Krasnaja Polana.

Franciszek Bogusławski był jednym z wpółzałożycieli i perwszym przewodniczącym Związku Polaków w Kazachstanie. Od tego czasu, nawiązując współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, podjął długą walkę o utworzenie prawnych podstaw, które umożliwiłyby Polakom powrót do Ojczyzny. Swoje zmagania opisał we wspomnieniach wydanych w 2005 roku pt. „Z kazachskich stepów do Sejmu RP”.

Po latach starań wraz z żoną i córkami wrócił jako repatriant do Polski w 1997 roku.

Od kiedy zamieszkał na warszawskiej Pradze, rozpoczął walkę o repatriację Polaków wywiezionych w latach 1936-1937, zakładając najpierw Związek Osób Deportowanych do Kazachstanu i Syberii, Repatriantów do Polski, a następnie wraz z Aleksandrą Ślusarek Związek Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej. Stukał do wielu drzwi i rozmawiał z wieloma politykami, by spełnić marzenia tych wszystkich rodaków, którzy pozostając w dalekim Kazachstanie nie przestali myśleć o powrocie do Ojczyzny.

P. Franciszek Bogusławski spoczął na cmentarzu w Marysinie Wawerskim koło Warszawy.