XVI Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny "Rodzina fundamentem życia społecznego"

2014-04-25 14:57:09(ost. akt: 2014-04-25 14:58:21)

Autor zdjęcia: Organizatorzy

W związku z tegorocznymi XVI Warmińsko – Mazurskimi Dniami Rodziny, które będą obchodzone pod hasłem "Rodzina fundamentem życia społecznego" Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych, Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłasza:
- XI Wojewódzki Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej - "Z rodziną w przyszłość"

Nadrzędnym celem tegorocznego konkursu jest przedstawienie w formie prac plastycznych i grafiki komputerowej wartości rodziny oraz skłonienie do refleksji nad rodziną w przyszłości będącą fundamentem życia społecznego.

Do udziału w konkursie zapraszamy: dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl. O-III, IV-VI, szkół gimnazjalnych, szkół średnich, studentów i dorosłych. Technika wykonania prac plastycznych: dowolna (bez prac wykonanych ołówkiem), format prac A3, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4. Prace podpisane na odwrocie powinny zawierać: imię, nazwisko autora oraz jego adres, ewentualnie telefon, wiek-klasa, placówka, adres pocztowy ewentualnie mailowy i telefon kontaktowy, nauczyciel – opiekun.

Prace rolowane i składane nie będą brane pod uwagę. Prosimy o przesłanie maksymalnie: 10 prac z każdej placówki do dnia: 30 czerwca 2014 r. do godz. 15.00 na adres:

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej,
ul. Pieczewska 10, 10-699 OLSZTYN,
Tel. ( 89 ) 541 – 96 – 89
e-mail: tinka2000@wp.pl

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie, Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne" ogłaszają:

- XI Wojewódzki Konkurs Literacki „Dlaczego Rodzina".

Nadrzędnym celem tegorocznego konkursu jest pokazanie prawdziwego obrazu silnej i aktywnej rodziny, w której liczy się jednostka i w której zawsze można znaleźć wsparcie w każdej potrzebie. Warto też odpowiedzieć na pytanie: czym ona jest, jaka być powinna, ale nawet dlaczego właśnie rodzina? Co ona daje w wymiarze osobistym i społecznym, czemu służy, co zabezpiecza, przed czym chroni i jaką stanowi wartość?

Konkurs adresowany jest do: uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, a także do studentów,
osób dorosłych i starszych, w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także do całych rodzin.

Jak co roku, prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

1) listy, 2) wspomnienia i świadectwa, 3) wiersze, 4) inne.

Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu, opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem (w przypadku uczniów także imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna, nazwą i adresem szkoły, placówki wychowawczej czy ośrodka kultury) i informacją o wieku autora prosimy kierować do dnia 30 czerwca 2014 roku pod adresem:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział Okręgowy
w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn
tel. kom. 601-314-345, tel./fax 089-527-35-16
e-mail: andrzej.taborski@interia.pl l
lub warminsko-mazurski@civitaschristiana.pl

Jednocześnie informuję, że do odbioru są plakaty promujące podejmowane działania w ramach XVI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, które znajdują się u koordynatora Gminnych Dni Rodziny Pana: Krzysztofa Szlejter – pracownika socjalnego GOPS Kętrzyn, pok.8 ( tel.(89) 751- 4129 wew.27)2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5