Burmistrz Dawid Kopaczewski: Czas na odpracowanie długów. Wyciągamy rękę do dłużników.

2021-05-27 14:45:20 (ost. akt: 2021-05-28 12:01:39)   Artykuł sponsorowany
Osoby mające zadłużenie za wynajmowanie lokali gminnych i będące w trudnej sytuacji materialnej, mają możliwość odpracowania długu w ramach specjalnego programu zainicjowanego przez burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego.
- Zgłasza się do mnie wiele mieszkańców, którzy z uwagi na trudną sytuację finansową nie są w stanie spłacić powstałego zadłużenia za wynajmowane mieszkanie socjalne lub komunalne. Program oddłużeniowy to ukłon w ich stronę i możliwość zmniejszenia lub całkowitej likwidacji długu poprzez pracę. Takie rozwiązanie, obok spłacania swoich zobowiązań, jest najuczciwsze wobec osób rzetelnie płacących swoje czynsze - komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski.

Masz dług? Odpracuj!
Zgodnie z Zarządzeniem najemcy lokali socjalnych i komunalnych mogą skorzystać z„Programu oddłużeniowego odpracowania długu”, jeśli spełnią trzy warunki:
1. zajmują lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego miasta;
2. posiadają zadłużenie z tytułu zajmowania lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
3. wystąpią do Burmistrza Miasta Iławy albo do Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. w Iławie, o zamianę długu za czynsz na świadczenia niepieniężne, czyli po prostu na swoją pracę na rzecz miasta.

Do burmistrza zgłasza się wielu mieszkańców, którzy nie są w stanie spłacić zadłużenie

Jak odpracować zadłużenie?
Zadłużenie odpracować będzie można we wszystkich jednostkach i spółkach miejskich m.in. przy organizacji imprez w Iławskim Centrum Kultury czy Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, czy jako pomoc kuchenna w stołówce szkolnej lub przy pracach porządkowych. Wymiar i czas pracy będzie odpowiednio dostosowany do możliwości osoby korzystającej z programu. O wszystkich warunkach pracy decydować będzie Prezes Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Stawka godzinowa za wykonane prace została ustalona w wysokości 14 zł/godz. brutto.
Do prac realizowanych w ramach niniejszego programu zaliczać się będą w szczególności:
• prace porządkowe,
• drobne prace remontowe i naprawcze,
• prace ogrodnicze,
• pozostałe prace wynikające z potrzeb jednostki, w której będą one realizowane

Gdzie się zgłosić?
Aby skorzystać z programu należy wypełnić wniosek (do pobrania) i złożyć go w Urzędzie Miasta Iławy ul. Niepodległości 13 lub w siedzibie Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. K. Jagiellończyka 16. Po jego rozpatrzeniu podpisywana jest umowa pomiędzy Gminą Miejską Iława a dłużnikiem, która określa warunki i charakter pracy.
Szczegółowe informacje o programie opisane są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Iławy znajdujące się do pobrania poniżej.
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5