Bogusław Wisowaty || Przede wszystkim nasz polski interes

2023-10-05 10:00:00(ost. akt: 2023-10-05 11:44:44)   Artykuł sponsorowany
materiał wyborczy kandydata do Sejmu RP Bogusława Wisowatego (PSL / Trzecia Droga)

materiał wyborczy kandydata do Sejmu RP Bogusława Wisowatego (PSL / Trzecia Droga)

Autor zdjęcia: nadesłane

Polskie rolnictwo po 8 latach rządów PiS jest w nieciekawym stanie. To efekt m.in. niekontrolowanego wzrostu cen środków produkcji, braku pomysłu na skup produktów i niestabilne ceny. Sytuację pogarsza kompletny chaos z niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża i innych płodów rolnych, które miało tylko przejechać przez nasz kraj, a znaczna jego część pozostała, niszcząc i tak kruchą opłacalność produkcji rolnej w Polsce.
Nie wyrównano dopłat do wysokości dopłat rolników z innych krajów, przez to nasza żywność stała się mniej konkurencyjna cenowo na rynkach europejskich. Nie udało się odblokować Krajowego Planu Odbudowy, który przeznaczony był w znacznej mierze na rozwój obszarów wiejskich: dróg, wodociągów, oczyszczalni ścieków, podniesienia jakości kształcenia, dostępności do służby zdrowia.

ZEROWY VAT NA ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNĄ
Wzrasta zainteresowanie polskimi produktami regionalnymi. Ze względu na ich produkcję w niewielkiej skali, należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na te produkty. Produkcja w takim wymiarze może mocno zasilić budżet rodzinnych gospodarstw rolnych. Szczególnie ważne jest to na terenie Warmii i Mazur powszechnie kojarzonych z czystym środowiskiem.

ZIELONE TARGI – DLA ROLNIKÓW I DZIAŁKOWCÓW
Proponuję stworzenie innowacyjnego rozwiązania - Zielonych Targów, które staną się miejscem, gdzie nasi rolnicy i działkowcy będą mogli sprzedawać swoje produkty opłacając minimalną kwotę za korzystanie z miejsca na targowisku, co zwiększy dostępność lokalnej żywności i obniży jej koszty poprzez brak pośredników. Dzięki temu rozwiązaniu, jak i zerowej stawce VAT, tradycyjna, zdrowa żywność stanie się tańsza i bardziej dostępna dla wszystkich Polaków.

STABILIZACJA DLA ROLNIKÓW
Rolnictwo jest jedną z trudniejszych gałęzi gospodarki, gdyż wiele czynników zależy od warunków pogodowych. Coraz częstsze zmiany pogodowe w postaci suszy, gradobicia czy zbyt wczesne przymrozki wpływają na jakość i ilość upraw. Nie jesteśmy w stanie kontrolować pogody, ale jesteśmy w stanie przewidzieć koszty związane z zakupem nawozów czy środków ochrony roślin. Chciałbym stworzyć państwowe rezerwy nawozów i środków ochrony roślin aby rolnicy w momencie podpisywania umowy byli w stanie wyliczyć koszty produkcji, aby uniknąć sytuacji że gdy w ciągu roku nagły wzrost cen nawozów spowoduje nieprzewidziany wzrost kosztów produkcji, a jednocześnie proponowana cena na skupie nie zwróci poniesionych kosztów.

ZWROT AKCYZY
Sam jestem gospodarzem, dlatego doskonale rozumiem problemy warmińsko-mazurskich rolników ciężko pracujących na roli i w obejściu. Musi być ona wspomagana maszynami i urządzeniami. Dlatego w pełni popieram program pełnego zwrotu akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w gospodarstwach rolnych. To oznacza, że wszyscy nasi rolnicy, niezależnie od rodzaju prowadzonej produkcji, będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy, aż do 120 litrów na hektar użytków rolnych. Proces ten byłby uproszczony poprzez elektroniczny wniosek dostępny online. Jestem również zwolennikiem wprowadzenia specjalnej karty dla rolników na zakup paliwa, co umożliwi negocjowanie korzystniejszych warunków z właścicielami stacji paliw.

WSPARCIE SAMORZĄDÓW
Jako mieszkaniec pięknych Mazur wiem doskonale, że obszary wiejskie stanowią serce kraju. To serce należy krzepić - podnosić standard życia i pracy na wsi. Chciałbym w parlamencie kształtować taki obraz Polski, jakiego przez niemal dwie dekady doświadczałem w samorządzie ełckim, czyli miejsca, w którym poglądy i pochodzenie nie wpływają na szanse edukacyjne, rozwój osobisty czy standard życia. Należy wyrównywać dostępność i poziom usług publicznych, zapewnić wsparcie dla samorządów w rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, komunikacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, oraz szerokopasmowego Internetu. Bardzo ważna jest kwestia subwencji oświatowej. W szkołach wiejskich jej wysokość nie pokrywa kosztów. Subwencja oświatowa powinna być obliczana na klasę, a nie liczbę uczniów, gdyż na obszarach wiejskich są klasy z kilkoma uczniami. Jako poseł chciałbym zadbać o większe środki na ten cel.

TAŃSZY PRĄD
W obliczu rosnących cen energii, proponuje obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 8, co pomoże zmniejszyć obciążenia finansowe wszystkich odbiorców, niezależnie od ich statusu społecznego. Stawiam również nacisk na wykorzystanie odnawianych źródeł energii. Chciałbym zwiększyć dofinansowanie na inwestycje związane z montażem przydomowych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Czas zagospodarować wody powierzchniowe poprzez wykorzystanie deszczówki, budowę małych zbiorników retencyjnych. Należy stworzyć program rewitalizacji młynów wodnych, nie do przerobu mąki, ale jako miejsc rekreacji.

DOBROWOLNY ZUS
Proponujemy wprowadzenie dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców. To podejście pozwoli im dostosować wydatki do rzeczywistych możliwości finansowych i zachęci więcej osób do rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorca określałby stawkę jaką jest w stanie zapłacić za ubezpieczenie zdrowotne i miałby możliwość wyboru najkorzystniejszego wariantu dla siebie.

PO PIERWSZE ZDROWIE
W Sejmie będę mocno walczył o darmową opiekę dentystyczną dla polskich rodzin, zwłaszcza dzieci. Nie może być tak, że w XXI wieku mieszkańcy nie mogą skorzystać z nocnej lub świątecznej interwencji stomatologicznej, czy okulistycznej, a tak jest choćby w Ełku i okolicach. Przez te zaniedbanie ok. 300 tys. mieszkańców regionu po pomoc musi jeździć do Białegostoku lub Olsztyna. To skandal i obiecuję, że naprawienie tego błędu będzie jedną z pierwszych rzeczy, nad jakimi podejmę systemowe działania parlamentarne.

TYSIĄC NA PRYWATNE LECZENIE
Coraz więcej osób zmuszonych jest korzystać z prywatnych usług medycznych z powodu zaniedbań rządzących, dlatego chciałbym programu wsparcia finansowego dla tych, którzy muszą pokrywać koszty prywatnej opieki zdrowotnej. Każdy mógłby liczyć na zwrot do 1000 zł od podatku od osób fizycznych, za wydatki na leczenie w prywatnych placówkach medycznych.

ZIEMIA ZA ,,ZŁOTÓWKĘ”
Dla tych, którzy marzą o osiedleniu się poza miastem, proponujemy program "Ziemia za Złotówkę". Osoby do 35. roku życia będą miały możliwość nabywania działek budowlanych z zasobów państwowych na preferencyjnych cenach. Celem jest zachęcenie młodych ludzi do życia na wsi, tworzenia nowych społeczności i rozwijania obszarów wiejskich.

WSPARCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OPIEKUNÓW
Regularnie wspieram organizacje dbające o osoby niepełnosprawne - to nieoceniony kapitał społeczeństwa. Zamiast środków przekazywanych dzisiaj na PFRON, państwo powinno otwierać więcej ośrodków opieki dziennej, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym opiekę, rozwój oraz kontakt ze społecznością. Dla opiekunów proponujemy wprowadzenie zwrotu kosztów usług. Zależy mi, aby opiekunowie znaleźli równowagę między opieką, a pracą i życiem osobistym. Chciałbym także, aby sektor wsparcia rozwijał się na zasadach rynkowych i lepiej spełniał potrzeby rodziny i opiekunów.

EMERYTURY BEZ PODATKU
Emerytury to zasłużony odpoczynek po latach pracy. To, co przysługuje seniorom, ma pozostawać w ich kieszeniach. Chciałbym zmienić obecne przepisy podatkowe i wyeliminować podatek od emerytury, co będzie wyrazem solidarności międzypokoleniowej. Chcemy zapewnić seniorom godną jesień życia. Nasze rozwiązanie przyniesie średnio 250 złotych więcej w portfelu seniora każdego miesiąca, co oznacza około 3 000 złotych rocznie więcej w porównaniu do obecnej "trzynastej" emerytury.

* Materiał KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5